بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر سلمان شهر برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر سلمان شهرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر سلمان شهر
تعداد کل: 239

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
موسسه تخصصی فایبرگلاس یزدی صنعت_فایبرگلاسمازندران_سلمان شهربهزاد فلاحتیمازندران.متل قو(سلمانشهر)پل اسبچین.جنب تودوزی شمس.روبروی جرثقیل فرشاد14
مدیریت بازاریابی و فروش آموزش_سایر آموزشگاه هامازندران_سلمان شهر سلمانشهر_ جمشیدآباد_خیابان شهید فرجی 2 _پلاک19 53
کامپیوتر عرشیا کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترمازندران_سلمان شهرجوادیسلمانشهر(متل قو) خیابان مسجد جامع 54
داروخانه شبانه روزی سپهر طب و پزشکان_داروخانهمازندران_سلمان شهرداروخانه شبانه روزی سپهرسلمانشهر66
داروخانه دکترشهره سره طب و پزشکان_داروخانهمازندران_سلمان شهرداروخانه دکترشهره سرهسلمانشهر51
داروخانه دکترحلاجیان طب و پزشکان_داروخانهمازندران_سلمان شهرداروخانه دکترحلاجیانتنکابن خ امام نرسیده به م شیرودی48
داروخانه جهان طب و پزشکان_داروخانهمازندران_سلمان شهرداروخانه جهانسلمان شهر51
کلیدسازی بهنام خدمات منازل_کلید سازی و قفل سازیمازندران_سلمان شهرعیسی بهنام خیابان امام،جنب اداره برق،روبروی شيريني لیلی،کلید سازی بهنام 323
لیسانس مامایی زینب جعفری طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مازندران_سلمان شهرزینب جعفری 38
لیسانس مامایی گلناز بیک زاده طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مازندران_سلمان شهرگلناز بیک زاده  33
لیسانس مامایی زهرا موسوی دولت آبادی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مازندران_سلمان شهرزهرا موسوی دولت آبادی  31
دکترا داروسازی پروانه رمزی اسلامبولی طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیمازندران_سلمان شهرپروانه رمزی اسلامبولی 48
لیسانس مامایی فاطمه نصیری طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مازندران_سلمان شهرفاطمه نصیری 42