طراحی سایت در  استان هرمزگان  شهر حاجی آباد برای
هدایای تبلیغاتی  استان هرمزگان  شهر حاجی آبادهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان هرمزگان  شهر حاجی آباد
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,522

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
هاشمي خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادغلامحسين هاشمي پورروستاي هاشم آباد202
دهقاني خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادشهباز دهقاني فارغانيشهر فارغان254
زاميران خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادبشارت زاميرانشهر فارغان روستاي ميمند268
حسن پور خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادصفر حسن پوربخش احمدي188
امير خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادامير حسن زادهخيابان شهيد باهنر187
نيرومند خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادموسي نيرومند مرادي نژادروستاي آشكارا219
خدادادي خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادحسين خدادادي كوهشاهيبخش احمدي روستاي چغان217
رستمي خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادحسين رستميروستاي برغني209
كاوه صنعت_آهن آلات و ضایعاتهرمزگان_حاجی آبادعبدالرضا محمديبلوار شهيد بهشتي198
جعفر پور خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادفريدون جعفر پور رزدريخ شهيد باهنر215
طياري خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادرضا طياريكوشا احمدي روستاي چاله الياس223
كناري خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادعلي كناري رائيزبخش فارغان روستاي ميمند207
شريفي خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادعبدالرضا شريفيروستاي شميل259
سالار پور خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادرمضان سالار پورمحمد مراديروستاي آشكارا193
عمارت خدمات ساختمان_کاشی و سرامیکهرمزگان_حاجی آبادسعيد احمدي پوربلوار شهيد بهشتي243
صدف خدمات ساختمان_مشاورین املاکهرمزگان_حاجی آبادشهباز کناریبلوار شهید بهشتی جنب دفتر امام جمعه202
اباذری خدمات ساختمان_لوله و اتصالاتهرمزگان_حاجی آبادعلی اباذریخیابان شهید باهنر231
صالح خدمات ساختمان_لوله و اتصالاتهرمزگان_حاجی آبادعنایت الله احمدی زادهخیابان شهید باهنر186
عدالت صنعت_آهن آلات و ضایعاتهرمزگان_حاجی آبادهاجر طهماسب پور افشارخ شهيد باهنر176
شهرضائي خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_حاجی آبادرحيم شهرضائيجاده سيرجان - بندرعباس212