طراحی سایت در  استان کرمانشاه  شهر صحنه برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمانشاه  شهر صحنههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمانشاه  شهر صحنه
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,808

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهگیتا باقی آهنگرانیشهرک امام رضا پشت تربیت بدنی خ اول منزل سوم162
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهبنفشه محمودیشهرک امام145
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهمریم فروتنخ17 شهریور187
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهلیلا ملکی هرسینیصحنه شهرک امام خمینی خ پاسداران لاله10184
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهشکوفه نامداریروستای بید سرخ197
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهلیلا ملکی هرسینیصحنه ابراهیم آباد شرقی کوی فردوسی پلاک 38198
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهلیلا ملکی هرسینیصحنه خیابان کاشانی181
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهآزاده ابراهیمیخ مولوی210
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهلیلا ملکی هرسینیشهرک بسیج بلوک 16 قطعه 21199
فرشبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهحنیفه رئیسی عمارتیشهرک امام رضا167
فرشبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهجهان آراءکرجیخ شهیدرستمی208
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهشهزادقهرمانی جیحون آبادیصحنه خ مولوی اقاقیا 2196
فرشبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهسمیرا اشرفیشهرک امام رضاخیابان بیستون سوم شمالی173
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهلیلا ملکی هرسینیشهرک امام (ره)171
فرشبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهطاهره اسدبیگیصحنه شهرک امام خ انقلاب147
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهپری نوش شیرزادی کنگرشاهیشهرک امام141
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهلیلامحمدخانیخ شهیدرستمی193
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهمژگان خاموشیانبالاجوب203
فرشبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهطیبه محمدخانیخ شمشادیان192
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_صحنهفروغ نادر ابادیشهرک امام154