طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر فرخشهر برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر فرخشهرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر فرخشهر
تعداد کل: 679

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
داروخانه منصف فرخشهر طب و پزشکان_داروخانهچهارمحال وبختیاری_فرخشهرداروخانه منصف فرخشهرشهرکردفرخشهرمیدان انقلاب119
داروخانه شبانه روزی دکتر آبسالان طب و پزشکان_داروخانهچهارمحال وبختیاری_فرخشهرداروخانه شبانه روزی دکتر آبسالان شهرکرد فرخشهر ابتدای خیابان دانش125
داروخانه پاستور فرخشهر طب و پزشکان_داروخانهچهارمحال وبختیاری_فرخشهرداروخانه پاستور فرخشهرشهرکرد فرخشهرخیابان 17 شهریور117
فروشگاه مواد غذایی شفیعی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_فرخشهرداود شفیعی فرخ شهر میدان فدائیان اسلام 506
لیسانس مامایی محبوبه همتی قهفرخی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان چهارمحال وبختیاری_فرخشهرمحبوبه همتی قهفرخی 92
لیسانس مامایی سیده لیلا علمدارقهفرخی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان چهارمحال وبختیاری_فرخشهرسیده لیلا علمدارقهفرخی  78
لیسانس فیزیوتراپی سکینه علیجانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیچهارمحال وبختیاری_فرخشهرسکینه علیجانی 78
لیسانس فیزیوتراپی حمیده معتمدی قهفرخی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیچهارمحال وبختیاری_فرخشهرحمیده معتمدی قهفرخی 79
لیسانس تغذیه ریحانه بصیرت طب و پزشکان_پزشکان متخصص تغذیهچهارمحال وبختیاری_فرخشهرریحانه بصیرت 88
لیسانس تغذیه سیده زهرا موسوی طب و پزشکان_پزشکان متخصص تغذیهچهارمحال وبختیاری_فرخشهرسیده زهرا موسوی 73
دکترا دندان پزشکی عمومی کورش شاکریان طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانچهارمحال وبختیاری_فرخشهرکورش شاکریان 90
دکترا داروسازی سلماز فاضلی فارسانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیچهارمحال وبختیاری_فرخشهرسلماز فاضلی فارسانی 82
دکترا پزشکی عمومی سیده اسماء آزاده قهفرخی طب و پزشکان_پزشكان عمومیچهارمحال وبختیاری_فرخشهرسیده اسماء آزاده قهفرخی 77
دکترا پزشکی عمومی پرنیان شریعتی طب و پزشکان_پزشكان عمومیچهارمحال وبختیاری_فرخشهرپرنیان شریعتی 85
لیسانس مامایی سیده اعظم صالحی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان چهارمحال وبختیاری_فرخشهرسیده اعظم صالحی 94
لیسانس مامایی مریم سلیمی قلعه تکی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان چهارمحال وبختیاری_فرخشهرمریم سلیمی قلعه تکی 81
لیسانس مامایی اعظم امانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان چهارمحال وبختیاری_فرخشهراعظم امانی 85
لیسانس مامایی لیلا احمدی مقدم طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان چهارمحال وبختیاری_فرخشهرلیلا احمدی مقدم  78
لیسانس مامایی لیلا لشکری طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان چهارمحال وبختیاری_فرخشهرلیلا لشکری  65
دکترا پزشکی عمومی حبیب اله پیرعلی خیرآبادی طب و پزشکان_پزشكان عمومیچهارمحال وبختیاری_فرخشهرحبیب اله پیرعلی خیرآبادی  73