طراحی سایت در  استان یزد  شهر مهريز برای
هدایای تبلیغاتی  استان یزد  شهر مهريزهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان یزد  شهر مهريز
تعداد کل: 2,271

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
دانشگاه آموزش_آموزش دروسیزد_مهريز مهریز 76
خدمات مهندسی کامپیوتر سهند مهریز کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوتریزد_مهريزاحمد رضا فلاح مهریزی مهریز - بلوار شهید بهشتی - نرسیده به مسجد براستین - روبروی پارک118
عطاری محصولات غذایی_آجیل و خشکباریزد_مهريز مهریز 82
شبکه بهداشت مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزشبکه بهداشت مهریزمهریز خیابان144
دندانپزشکی دکتر مجید کاراندیش طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزدندانپزشکی دکتر مجید کاراندیشیزد ، مهریز ، میدان شهرداری 177
دندانپزشکی دکتر مجتبی راستی طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزدندانپزشکی دکتر مجتبی راستییزد ، مهریز ، جنب مسجد156
درمانگاه تامین اجتماعی مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزدرمانگاه تامین اجتماعی مهریزمهریز-ابتدای بلوار امام خمینی جنب اداه منابع طبیعی158
داروخانه شبانه روزی دکتر رضایی مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه شبانه روزی دکتر رضایی مهریزمهریز- خیابان مطهری169
داروخانه دکتر نقیب زاده مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر نقیب زاده مهریزمهریز- بغداد آباد میدان مطهری166
داروخانه دکتر منتظر مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر منتظر مهریزمهریز - روبروی بیمارستان فاطمه الزهرا194
داروخانه دکتر کریم اله مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر کریم اله مهریزمهریز،بلوار هفتم تیر،میدان پرستار138
داروخانه دکتر قاسمی مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر قاسمی مهریزمهریز - خورمیزات - ابتدای شهرک شهید بهشتی140
داروخانه دکتر فرقانی مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر فرقانی مهریزمهریز ، بلوار امام حمینی ، جنب آسایشگاه سالمندان 147
بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزبیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س مهریزمهریز - خیابان مطهری164
شرکت یزد پلی اتیلن صنعت_آب و فاضلابیزد_مهريزجناب آقای حق دوست 302
ابراهیم بیک خور میزی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزابراهیم بیک خور میزیمهریز286
مرتضی ابویی مهریزی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزمرتضی ابویی مهریزیمهریز303
محمد عفتی طزنجی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزمحمد عفتی طزنجیمهریز270
سید حسین بیدکی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزسید حسین بیدکیمهریز274
احمد زارع بیدکی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزاحمد زارع بیدکیمهریز276