طراحی سایت در  استان یزد  شهر مهريز برای
هدایای تبلیغاتی  استان یزد  شهر مهريزهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان یزد  شهر مهريز
تعداد کل: 2,270

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خدمات مهندسی کامپیوتر سهند مهریز کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوتریزد_مهريزاحمد رضا فلاح مهریزی مهریز - بلوار شهید بهشتی - نرسیده به مسجد براستین - روبروی پارک14
عطاری محصولات غذایی_آجیل و خشکباریزد_مهريز مهریز 7
شبکه بهداشت مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزشبکه بهداشت مهریزمهریز خیابان70
دندانپزشکی دکتر مجید کاراندیش طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزدندانپزشکی دکتر مجید کاراندیشیزد ، مهریز ، میدان شهرداری 91
دندانپزشکی دکتر مجتبی راستی طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزدندانپزشکی دکتر مجتبی راستییزد ، مهریز ، جنب مسجد75
درمانگاه تامین اجتماعی مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزدرمانگاه تامین اجتماعی مهریزمهریز-ابتدای بلوار امام خمینی جنب اداه منابع طبیعی87
داروخانه شبانه روزی دکتر رضایی مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه شبانه روزی دکتر رضایی مهریزمهریز- خیابان مطهری78
داروخانه دکتر نقیب زاده مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر نقیب زاده مهریزمهریز- بغداد آباد میدان مطهری80
داروخانه دکتر منتظر مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر منتظر مهریزمهریز - روبروی بیمارستان فاطمه الزهرا91
داروخانه دکتر کریم اله مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر کریم اله مهریزمهریز،بلوار هفتم تیر،میدان پرستار69
داروخانه دکتر قاسمی مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر قاسمی مهریزمهریز - خورمیزات - ابتدای شهرک شهید بهشتی73
داروخانه دکتر فرقانی مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر فرقانی مهریزمهریز ، بلوار امام حمینی ، جنب آسایشگاه سالمندان 73
بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزبیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س مهریزمهریز - خیابان مطهری79
شرکت یزد پلی اتیلن صنعت_آب و فاضلابیزد_مهريزجناب آقای حق دوست 219
ابراهیم بیک خور میزی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزابراهیم بیک خور میزیمهریز196
مرتضی ابویی مهریزی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزمرتضی ابویی مهریزیمهریز219
محمد عفتی طزنجی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزمحمد عفتی طزنجیمهریز190
سید حسین بیدکی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزسید حسین بیدکیمهریز199
احمد زارع بیدکی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزاحمد زارع بیدکیمهریز187
حسین کشاورزی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزحسین کشاورزیمهریز198