طراحی سایت در  استان بوشهر  شهر کنگان برای
هدایای تبلیغاتی  استان بوشهر  شهر کنگانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان بوشهر  شهر کنگان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 3,630

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالي بافي مرجان هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانمرجان عمرانيخ گردان - كوچه ساحلي264
قالي بافي فخرايي هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانعصمت فخراييخ گردان - كوچه ساحلي285
قالي بافي عمراني هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانسكينه عمرانيخ آزادي - كوي ساحلي220
قال بافي فاطمه هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانفاطمه عبداللهيحسين آباد - خ معلم - پشت خ بهار298
قالب بافي اكبري هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانصديقه اكبريخ معلم - خ دانش آموز239
الهام هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانالهام اكبريخ معلم350
ملك پور هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانكبري ملك پورخ معلم - خ دانش آموز321
قالي بافي نسرين هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگاننسرين باقريخ معلم241
خسرو هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانخسرو باقريخ معلم263
قالي بافي عمراني هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانزهرا عمرانيخ هفده شهريور293
قالی بافی موسوی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانراضیه موسویجم - خ شهدا257
قالی بافی زارع هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانسکینه زارعجم - ریز - روستای تشان288
قالي بافي سهرابي هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانزهراء سهرابيخ معلم - خ دانش آموز - روبروي دبستان تربيت250
قالی بافی ریزی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانمرضیه ریزیجم - ریز - خ شهدا240
قالیبافی بوشته هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانرضیه بوشتهجم - ریز - خ شهدا260
دوراهكي هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانمريم دوراهكيانتهاي خ معلم سمت راست كوچه سوم242
قالیبافی میرزایی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانزهرا میرزاییجم - ریز- خ پاسداران197
قالیبافی زیور هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانزیور میرزاییجم - ریز - بلوار امام حسین192
قالي بافي يسرا هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانيسرا بناءخ معلم - خ دانش آموز166
قالیبافی عباسی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_کنگانآمنه عباسیکنگان - روستای پرک - خ 22 بهمن159