بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر رشت برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر رشتهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر رشت
تعداد کل: 28,047

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فروشگاه تیمور خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروگیلان_رشتتیمور قربانپوررشت - خیابان شهدا - بلوار امام رضا10
مرکزبهداشت تالش dg طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتمرکزبهداشت تالش dgتالش روبروی مرکزبهداشت شماره 23
مرکز درمانی تامین اجتماعی تالش tg طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتمرکز درمانی تامین اجتماعی تالش tgتالش-پشت شهرداری- خیابان مفتح3
داروخانه شبانه روزی دکتر اسماعیلی هشتپر طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه شبانه روزی دکتر اسماعیلی هشتپرتالش خیابان خرمشهر5
داروخانه دکترزینالی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه دکترزینالیهشتپر خ بهشتی بیمارستان شهید نورانی2
داروخانه دکتر پور فرهادی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه دکتر پور فرهادیهشتپر خیابان خرمشهر1
داروخانه پاستور( دکتر چارانی ) طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه پاستور( دکتر چارانی )تالش خیابان سعدی 3
داروخانه رازی هشتپر طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه رازی هشتپرهشتپر خیابان امام خمینی1
داروخانه دکترفلاح طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه دکترفلاحهشتپرخ پاسداران مقابل کانون بسیج3
بیمارستان دکتر طاهری تالش طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتبیمارستان دکتر طاهری تالشهشتپر خیابان امام خمینی3
داروخانه دکترصادقیپور طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه دکترصادقیپورواجارگاه جنب شهرداری4
داروخانه دکترمقیمی ملاسرا طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه دکترمقیمی ملاسرافومن ملاسرا روبروی پلیس راه1
داروخانه دکتر هنرمند طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه دکتر هنرمند فومن - جاده ماسوله - بخش ماکلوان1
داروخانه دکتربهشتی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه دکتربهشتیلیسار خ اصلی جاده هشتپربه استار1
داروخانه دکتر ستوهیان طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه دکتر ستوهیانحسن رودتقاطع انزلی زیباکنار رشت0
داروخانه امریه طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه امریهلوندویل خ امام خمینی ک مخابرات0
داروخانه دکتر یوسفی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه دکتر یوسفیلولمان بازارچه رازقی0
شبانه روزی دکتر ایمانی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتشبانه روزی دکتر ایمانیلشت نشاء خیابان شهید بهشتی0
داروخانه شبانه روزی دکتر جلالی فر طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه شبانه روزی دکتر جلالی فرلشت نشاء- خیابان شهید بهشتی - جنب پل1
داروخانه دکتر فرحبخش طب و پزشکان_داروخانهگیلان_رشتداروخانه دکتر فرحبخشلشت نشاء-خیابان شهید بهشتی0