طراحی سایت در  استان اصفهان  شهر لنجان ( زرین شهر) برای
هدایای تبلیغاتی  استان اصفهان  شهر لنجان ( زرین شهر)هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان اصفهان  شهر لنجان ( زرین شهر)
تعداد کل: 8,634

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خانم شهلا رحیمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)شهلا رحیمی چرمهینیچرمهین خ ملک افضلی منزل رحیمی506
خانم بلقيس نوروزي هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)بلقيس نوروزي چم يوسفعليروستاي چم طاق منزل مسلم قاسمي507
خانم جان بي بي شيراني هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)جان بي بي شيرانيسده خ توحيد ك شهيد سهرابي پ 15442
خانم زهرا ياري هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)زهرا ياري چرمهنيچرمهين-خ حافظ-ك شاهد-منزل عوض اميري506
طاهره براتی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)طاهره براتیسده لنجان خ امام ک شاهد پ 3511
خانم فرزانه باقري هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)فرزانه باقري چرمهينيچرمهين محله خشك آباد ك مرواريد منزل باقري501
کفایت سلمانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)کفایت سلمانیبرنجگان منزل قنبر علی سلیمانی541
سکینه دهقانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)سکینه دهقانیسده خ کمربندی جنوبی نرسیده به مدرسه راهنمایی معلم منزل کاوه525
شركت تعاوني توليدي توزيعي سميه هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)زهرا رحيميچرمهين سه راه بهداري ك شهيد عبدالهي پ 606467
اکرم میان هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)اکرم میانچمگردان خ اباذر ک شهید حسن اسماعیلی بن بست مصدق پ 25481
خانم صاحب ناز اصفهانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)صاحب ناز اصفهانی چم یوسفعلیچم یوسفعلی منزل عباس نوروزی482
شهلا ابراهیمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)شهلا ابراهیمیچرمهین خ شهید شهیدی ک زمرد519
حبیبه صادقی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)حبیبه صادقی هاردنگیباغبادران روستای هاردنگ منزل سید قاسم خادمی454
زلیخا عطایی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)زلیخا عطاییباغبادران زمان آباد منزل ایرج رحیمی474
عصمت صادقی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)عصمت صادقی کله مسلمانیزرین شهر خ سجاد اتوبان ش باغبانی ک شهید باغبان بن بست باغبان 1577
خانم گل طلا نوروزی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)گل طلا نوروزیسده لنجان خ دهخدا پ 38 منزل محمد حسین نوروزی536
زینت موسوی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)زینت موسوی چم طاقیچم طاق جنب تعاونی منزل محمد ایمانی482
ناهید نوری هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)ناهید نوری حاجی الوانیچمگردان خ اباذر ک بعثت 5 پ 8 منزل محمد علی شمس439
فاطمه نقدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)فاطمه نقدی سدهسده خ استقلال میدان الفت ک شهید شیرزاد نقدی537
خانم کبوتر طهماسبی هنر و صنایع دستی_قالیبافیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)کبوتر طهماسبیسده لنجان خ استقلال ک شهید خداداد نبی پ62362