طراحی سایت در  استان ایلام  شهر دهلران برای
هدایای تبلیغاتی  استان ایلام  شهر دهلرانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان ایلام  شهر دهلران
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,729

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
گل گندم محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانيحيي محمدزادهدهلران-خ عطار شمالي350
آرد فروشي محمدزاده محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانحيدر محمدزادهدهلران-خ امام214
نانوائی پورمند محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانسید دولتیار پورمنددهلران خ-هجرت219
نانونائی محمدی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانرضا محمدی راددشت عباس روستای ذوالفقار217
آرد فروشی آستوی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانیوسف آستویدهلران فرهنگ 12254
آرد فروشی اسماعیلی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانابوذر اسماعیلیدهلران -بلوار شهید بهشتی209
نانوائی اژدری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانمهدی اژدریدشت عباس روستای عین خوش263
نانوائي رضائي محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانپروين رضائيدهلران كوي رياست جمهوري256
نانوائي منصور محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانمنصور جعفري نژادپهله جنب بخشداري214
كارگاه شيريني پزي مهدي محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراایلام_دهلرانمهدي قطبياندهلران خ- امام روبروي صندوق مهر امام رضا306
نانوائي موسوي محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانسيد علي موسويدهلران خ- عطار شمالي222
نانوائي انديشه محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانكلثوم رحمانيكوي انديشه رديف سوم227
نانوائی یاری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانولی اله یاریدهلران خ- چمران270
نانوائی دوست محمدی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانجوزعلی دوست محمدیدهلران خ- جمهوری نبش بهشتی255
نانوائی قبادی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانقبادی اسماعیلیدهلران خ- شهید بهشتی224
نانوائی حسینی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانحیدر حسینی تبارپهله خ- امام200
شیرینی سرا مهدی محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراایلام_دهلرانتورج قطبیاندهلران خ- امام226
نانوائی سنتی کاوریزاده محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانشهناز کاوری زادهدهلران خ- حافظ241
نانوائی حسن محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانمحمد سهرابیدهلران کوی پاسداران205
نانوائی کرمی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_دهلرانمهدی کرمیدهلران خ- جانبازان162