طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر شاهین دژ برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر شاهین دژهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر شاهین دژ
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 5,940

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالیبافی مام خضری قالیبافیشاهین دژبهمن مام خضریروستای بی بی کندی102
قالیبافی اولادی قالیبافیشاهین دژناهید اولادی قوزلوروستای قز کورپی113
قالیبا فی پزشکی قالیبافیشاهین دژرباب پزشکی ترکمبورخ قزلناو کوچه شهید واحدی101
قالیبافی کرامت قالیبافیشاهین دژایرج کرامت نارنجیروستای آغجه مسجد87
قالیبافی پیری قالیبافیشاهین دژبهجت پیری هاچه سوروستای هاجه سو98
فرش ببری قالیبافیشاهین دژافروز ببری احمدآبادخ شهید باقری کوچه سوم100
قالیبافی شیوامقصودی قالیبافیشاهین دژشیوا مقصودیخ مطهری-کوچه 891
قالیبافی ملك پور قالیبافیشاهین دژاسئر ملك پورشاهين دژ روستای جوشاتو عليا77
قالیبافی آلمان جمشیدی قالیبافیشاهین دژآلمان جمشیدی منبرخ استاد شهریار111
قالیبافی دهداری قالیبافیشاهین دژمحترم دهداریخیابان شهیدقمی-کوچه 193
قالیبافی خوشقدم صفری قالیبافیشاهین دژخوشقدم صفری ظاهرکندیخیابان کارگر-کوچه شهید حیدری103
قالیبافی زینالی قالیبافیشاهین دژمهناز زینالیخیابان شهید واحدی-جنب شرکت نفت اسیابی91
قالیبافی کریمی قالیبافیشاهین دژفاطمه کریمیروستای نجار88
قالیبافی احمدی قالیبافیشاهین دژقربانعلی احمدیشاهین دژ روستای هولاسو92
قالیبافی محسن زاده قالیبافیشاهین دژحدیقه محسن زاده اینچهشاهین دژ شهرکشاورز روستای صورین79
قالیبافی فتاحی قالیبافیشاهین دژسید انور فتاحی گدللوشاهین دژ روستای صفاخانه80
قالیبافی دریوزه قالیبافیشاهین دژتاجماه دریوزهشاهین دژ خرمده پشت نانوائی میهن فر86
قالیبافی نعیمی قالیبافیشاهین دژخاور نعیمیفلکه استاد شهریار خ سهندغربی کوچه سوم73
قالیبافی فرامرزی قالیبافیشاهین دژنصرت فرامرزی سانجودشاهین دژخ آزادگان78
قالیبافی صادقیان قالیبافیشاهین دژامیرفتاح صادقیانشاهین دژ خ مطهری-کوچه گلستان34