طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر ورزقان برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر ورزقانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر ورزقان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 240

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
بقالی نصرلهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقاننقی نصرالهیورزقان فلکه دانش170
فروشگاه پناهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانفریدون پناهیورزقان روبروی پمپ بنزین تعاونی162
بازرگانی ایمانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانجمیل ایمانیورزقان خیابان امامزاده258
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانعلی اصغرجودیورزقان -روستای صومعه دل188
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانمحمدشیریورزقان -روستای بکرآباد188
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقاننوایل رستم زادهورزقان -خ امام نرسیده به پل170
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانعلی اکبرقاسمیورزقان -روستای گویجه سلطان193
خواربافروشی تبریزنژاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانیوسف تبریزنژادورزقان -روستای گویجه سلطان195
خواربارفروشي محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانادريس رفيعيورزقان روبروي فرمانداري192
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانخلیل حاجی زادهورزقان - فلکه سونگون خ-ارشاد183
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانخلیل حاجی زادهورزقان194
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانحسن پورحیدرچهارراه دانش167
قصابی علیزاده محصولات غذایی_گوشت فروشیآذربایجان شرقی_ورزقانغفارعلی زادهخاروانا-خ-امام158
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانعبدالاحدرشتبریخاروانا-خ-امام-پلاک 56197
میوه فروشی رشتبری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانعباس رشتبریخاروانا-خ-امام نرسیده بهمسجدجامع175
سوپرگوشت ملی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانزینال زمانزادهورزقان-خ- امام-روبروی حوزه سلمان191
عاملیت توزیع نوشابه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانمیرلطیف رضویورزقان -خاروانا176
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانعبدالمجید رشتبر لنبرانورزقان -خاروانا164
قهوخانه علینقی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانبهرام علیقلی نژادورزقان -خاروانا176
قصابی حیدریان محصولات غذایی_گوشت فروشیآذربایجان شرقی_ورزقانعباسعلی حیدریانورزقان -خاروانا -خ -امام171