بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خوزستان  شهر خرمشهر برای
هدایای تبلیغاتی  استان خوزستان  شهر خرمشهرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خوزستان  شهر خرمشهر
تعداد کل: 5,393

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مطب دکتر شهرام مقام خرمشهر طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_خرمشهرمطب دکتر شهرام مقام خرمشهرخرمشهر چهار راه شهید مطهری (فلکه الله) جنب داروخانه بارانی ساختمان نگین طبقه همکف 20
مرکزبهداشت خرمشهر طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_خرمشهرمرکزبهداشت خرمشهرخرمشهر21
داروخانه شبانه روزی دکتر سالاری خرمشهر طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_خرمشهرداروخانه شبانه روزی دکتر سالاری خرمشهرخرمشهر فلکه اله بلوارآیت اله خامنه ای20
داروخانه دکترخسروی خرمشهر طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_خرمشهرداروخانه دکترخسروی خرمشهرخرمشهرچهارراه الله20
داروخانه دکترتاج دینی خرمشهر طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_خرمشهرداروخانه دکترتاج دینی خرمشهرخرمشهر خیابان خلیج فارس20
داروخانه دکتراسحاقیان خرمشهر طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_خرمشهرداروخانه دکتراسحاقیان خرمشهرجاده آبادان-خرمشهرفلکه فرمانداری بیمارستان ولیعصر20
داروخانه دکتر نظریان خرمشهر طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_خرمشهرداروخانه دکتر نظریان خرمشهرخرمشهر -چهارراه شهید مطهری -روبروی بازار روز21
تامین اجتماعی خرمشهر طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_خرمشهرتامین اجتماعی خرمشهرخرمشهر20
بیمارستان ولیعصر خرمشهر طب و پزشکان_داروخانهخوزستان_خرمشهربیمارستان ولیعصر خرمشهرخرمشهرمیدان فرمانداری20
آلومینیوم کاری محمدی صنعت_آلمینیوم سازیخوزستان_خرمشهرعلی محمدی خرمشهر خیابان مولوی بعداز مسجد امام کاظم ع60
موبایل لیان کامپیوتر و الکترونیک_موبایلخوزستان_خرمشهرحسن باویهکوتشیخ خیابان ستوده ی اول بعد بانک تجارت 44
شرکت بازرگانی ساینا ارشام اروند خدمات اداری و تجاری_خدمات بازرگانی و تجاریخوزستان_خرمشهرشهرام بحرینی خرمشهر خیابان جمهوری نبش کوچه ممتاز80
علی عباس جلیلیان راننده کامیون شهر خرمشهر حمل و نقل_رانندگانخوزستان_خرمشهرعلی عباس جلیلیانخرمشهر135
روح اله رحمن اله ابادی راننده کامیون شهر خرمشهر حمل و نقل_رانندگانخوزستان_خرمشهرروح اله رحمن اله ابادیخرمشهر128
عباس بسحاق راننده کامیون شهر خرمشهر حمل و نقل_رانندگانخوزستان_خرمشهرعباس بسحاقخرمشهر129
حسن جمشیدی راننده کامیون شهر خرمشهر حمل و نقل_رانندگانخوزستان_خرمشهرحسن جمشیدی خرمشهر128
حسین صابری گهروئی راننده کامیون شهر خرمشهر حمل و نقل_رانندگانخوزستان_خرمشهرحسین صابری گهروئیخرمشهر122
امیر فرهانیان راننده کامیون شهر خرمشهر حمل و نقل_رانندگانخوزستان_خرمشهرامیر فرهانیانخرمشهر140
مهدی مهرنژاد راننده کامیون شهر خرمشهر حمل و نقل_رانندگانخوزستان_خرمشهرمهدی مهرنژادخرمشهر127
ایمان فعال زاده راننده کامیون شهر خرمشهر حمل و نقل_رانندگانخوزستان_خرمشهرایمان فعال زادهخرمشهر129