بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر بندر انزلی برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر بندر انزلیهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر بندر انزلی
تعداد کل: 6,134

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرکزبهداشت بندرانزلی dg طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیمرکزبهداشت بندرانزلی dgانزلی خیابان طالقانی30
ف مرزبانی ا.گیلان _ معاونت بهداشت امداد ناجا طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیف مرزبانی ا.گیلان _ معاونت بهداشت امداد ناجا انزلی- میدان امام- بلوار قدس- جنب فرمانداری انزلی-مرزبانی استان گیلان- معاونت بهداشت امداد و درمان28
درمانگاه ولیعصرنیروی دریایی بندرانزلی sg طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیدرمانگاه ولیعصرنیروی دریایی بندرانزلی sgبندرانزلی میان پشته روبروی موزه29
داروخانه عمرانی انزلی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه عمرانی انزلیانزلی- خیابان مطهری- جنب بانک مسکن28
داروخانه دکترجلالی انزلی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکترجلالی انزلیبندرانزلی خ گلستان خ مطهری مقابل بانک مسکن28
داروخانه دکتر عنایتی انزلی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکتر عنایتی انزلیبندر انزلی- ایستگاه تالش-روبروی بازار کاسپین30
داروخانه دکتر رکنی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکتر رکنی بندرانزلی - خیابان مفتح جنوبی-روبروی آموزشگاه اسوه-پلاک5330
داروخانه دکتر تیمورپور طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکتر تیمورپوربندر انزلی خیابان مطهری29
داروخانه دکتر انزان پور انزلی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکتر انزان پور انزلیبندر انزلی- خیابان شهید مطهری- جنب بانک انصار31
داروخانه دکتر آراسته خوی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکتر آراسته خویبندر انزلی-میدان امام - خ مطهری-بعد از چهار راه چراغ برق- جنب کوچه میلانی27
داروخانه پیمان طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه پیمانبندرانزلی خیابان مطهری28
داروخانه سینا انزلی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه سینا انزلیبندرانزلی خ مطهری28
داروخانه دکترفرازمند انزلی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکترفرازمند انزلیانزلی خ مطهری مقابل اداره برق26
داروخانه دکترشاهرخی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکترشاهرخیانزلی خ شهیدمطهری ساختمان درنا25
داروخانه دکتررافت طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکتررافتانزلی خیابان مطهری مقابل بیمه ایران پ 3027
داروخانه دکتر عادلی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکتر عادلیبندر انزلی میدان امام29
داروخانه دکتر سود بخش طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکتر سود بخشبندر انزلی خیابان شهیدمفتح29
داروخانه دکتر خیری طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکتر خیریبندر انزلی خیابان مطهری26
داروخانه دکتر ماشینچی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلیداروخانه دکتر ماشینچیبندرانزلی غازیان خ طالقانی28
سلامت پژوهان گیل بیمارستان شهید بهشتی انزلی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_بندر انزلی سلامت پژوهان گیل بیمارستان شهید بهشتی انزلیبندر انزلی - کیلومتر 2 جاده هشتپر- بیمارستان شهید بهشتی انزلی26