طراحی سایت در  استان مرکزی  شهر سربند ( شازند ) برای
هدایای تبلیغاتی  استان مرکزی  شهر سربند ( شازند )هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مرکزی  شهر سربند ( شازند )
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 3,276

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
سهیلی خرازی_خیاطیمرکزی_سربند ( شازند )رضاسهیلیروستای هفته180
برادران جودکی خرازی_خیاطی مردانهمرکزی_سربند ( شازند )حمیدرضاجودکیروستای قدمگاه147
مائده خرازی_خیاطی زنانهمرکزی_سربند ( شازند )فاطمه شیرمحمدیروستای برج نورآباد194
شرکت زرین بافت خرازی_خیاطیمرکزی_سربند ( شازند )مسلم هاشمیروستای عمارت180
قائم دکوراسیون و مبلمان_پرده فروشیمرکزی_سربند ( شازند )مهدی بیاتمهاجران خ امام بلوار45 متری172
ملکی پوشاک_خیاطیمرکزی_سربند ( شازند )مریم ملکیروستای چاهما157
آجرلو پوشاک_پوشاکمرکزی_سربند ( شازند )علی آجرلوشازند خ جمهوری اسلامی156
تولیدی مانتو اکبری خرازی_خیاطی زنانهمرکزی_سربند ( شازند )حامداکبریشازند خ 22بهمن156
خیاطی مهدی پوشاک_پوشاک مردانهمرکزی_سربند ( شازند )مهدی حیدرپورروستای بازنه170
خیاطی بخشی خرازی_خیاطی زنانهمرکزی_سربند ( شازند )اعظم بخشیهندودر خ آموزش وپرورش167
شیخی پوشاک_پوشاکمرکزی_سربند ( شازند )فرشته شیخیشازند بلوارشهیدبهشتی جنب خ مالک اشتر186
عبدلبان پوشاک_کیف و کفش و چمدانمرکزی_سربند ( شازند )علیرضا عبدلیانروستای بازنه160
مردی پوشاک_پوشاک مردانهمرکزی_سربند ( شازند )ابراهیم مردیروستای ده علی مراد147
کاوسی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیمرکزی_سربند ( شازند )علی کاوسیروستای حصار172
دهکده خرازی_خیاطی زنانهمرکزی_سربند ( شازند )ابراهیم بابائیروستای عمارت166
رستمی پوشاک_خیاطیمرکزی_سربند ( شازند )علی رستمیروستای بازنه147
خیاطی ابراهیمی خرازی_خیاطی زنانهمرکزی_سربند ( شازند )مرضیه ابراهیمیشازند - چهار راه جمهوری اسلامی - روبروی دبیرستان الزهراء155
جاپلقی خرازی_خیاطی زنانهمرکزی_سربند ( شازند )مریم جاپلقیمهاجران - شهرک پالایشگاه - منطقه c176
قاسمی پوشاک_پوشاک مردانهمرکزی_سربند ( شازند )رضا قاسمیروستای بصری138
تولیدی حسین خرازی_خیاطی زنانهمرکزی_سربند ( شازند )کرمعلی جمشیدیروستای هفته123