بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سمنان  شهر سمنان برای
هدایای تبلیغاتی  استان سمنان  شهر سمنانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سمنان  شهر سمنان
تعداد کل: 7,890

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمنانمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنانسمنان: بلوار مولوی2
مرکزبهداشت شهرستان سمنان طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمنانمرکزبهداشت شهرستان سمنانسمنان خ شهید رجائی6
دکترمحمدکاظم زینعلی طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمناندکترمحمدکاظم زینعلیسمنان:بلوار امیرکبیر-پردیس پزشکان بوعلی-طبقه همکف2
دکترفهیمه جهانشیر(شبانه روزی) طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمناندکترفهیمه جهانشیر(شبانه روزی)سمنان:بلوارقدس-روبروی دادگستری-جنب آژانس هواپیمایی تمدن شرق2
دکترعبدالکریم ارسطو طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمناندکترعبدالکریم ارسطوسمنان م سغدی2
دکترحامد صوفی طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمناندکترحامد صوفیسمنان:شهرک گلستان-میدان شقایق2
دکتر محمدرضاملک اعلائی طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمناندکتر محمدرضاملک اعلائیسمنان م شهید بهشتی3
دکتر مانا مشته طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمناندکتر مانا مشتهسمنان:خیابان هلا احمر-20متری وحدت-مقابل بیمارستان شفا3
دکتر شیدا شریعت طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمناندکتر شیدا شریعتسمنان : میدان معلم- ساختمان پزشکان رازی 3
دکتر الهه مقیمی(سمنان) طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمناندکتر الهه مقیمی(سمنان)سمنان: بلوار ولیعصر-ضلع شمالی پارک سنگی-خیابان شهیدصباغیان-پلاک 532
درمانگاه پنجم آذر طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمناندرمانگاه پنجم آذرسمنان م ابوذر2
داروخانه شفامهدیشهر(دکترعلی وردی پناه) طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمنانداروخانه شفامهدیشهر(دکترعلی وردی پناه)سمنان شهمیرزاد خ امام3
داروخانه شبانه روزی حکیم (دکتر اباذر جمشیدی) طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمنانداروخانه شبانه روزی حکیم (دکتر اباذر جمشیدی)سمنان ب قدس2
داروخانه دکترامامی طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمنانداروخانه دکترامامیسمنان م میدان3
داروخانه دکتر کوروش دری طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمنانداروخانه دکتر کوروش دریسمنان ب معلم شرقی ضلع غربی پارک معلم س گلبرگ2
داروخانه دکتر حسین بیدقیان طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمنانداروخانه دکتر حسین بیدقیانسمنان:میدان معلم-بلواربسیج-روبروی هلال احمر-کلینیک امام رضا(ع)2
داروخانه بوعلی(دکتر علی گلباغی) طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمنانداروخانه بوعلی(دکتر علی گلباغی)سمنان م مشاهیر بعد از ساختمان شورای شهر2
داروخانه بوعلی طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمنانداروخانه بوعلیسمنان خ معلم ابتدای خ محلات2
داروخانه آریا سمنان(دکتر علی امامی) طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمنانداروخانه آریا سمنان(دکتر علی امامی)سمنان م امام ب حکیم ج درمانگاه فرهنگیان2
داروخانه 17شهریور طب و پزشکان_داروخانهسمنان_سمنانداروخانه 17شهریورسمنان:بلوار 17شهریور-روبروی استادیوم تختی3