طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر سلماس برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر سلماسهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر سلماس
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 4,967

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالی بافی دالائی میلان هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسچینی دلائی میلانسلماس خ اسلام آباد146
قا لیبافی قنبر لو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسسلیمان قنبر لوروستای شکر یازی154
توفیقی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسفریبا توفیقیسلماس خ فردوسی تقاطع صدوقی 12 متری دیلمقانی پ 69123
قا لیبافی چو پا نلوئی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسنصر اله چو پانلوئیروستای چوپانلو140
سید اکبری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسمیر حیدر سید اکبریسلماس اسلام اباد120
قا لیبافی قلی زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسعبد الله قلی زادهروستای شکر یازی142
تولید فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسخدیجه جالیزیانسلماس خیابان سوره ای کوچه شهید اشرف پور پ 6157
قا لیبافی سعدی زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسمحمد سعدی زادهروستای هفتوان122
قهرمانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسنسیم قهرمانیسلماس تازه شهر کوی وحدت - محمد آباد خیابان شهید کباری158
قا لیبافی نور محمدی 3 هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسابراهیم نور محمدیروستای شکر یازی164
تولید فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسفهیم قهرمانیسلماس تازه شهر خیابان شهید کباری کوچه 8 متری151
قا لیبافی خداوردی لو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسغلامعلی خدا وردی لوروستای شکر یازی124
تولید فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسجسیم قهرمانیسلماس تازه شهر کوی وحدت کوچه بن بست132
قا لیبافی محمد علیلو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسولی محمد علیلوروستای شکر یازی157
تولید فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسریحانه پناه زاده قره قشلاقیسلماس خ سینا تقاطع نواب کوچه 24 پ 11132
قا لیبافی راسق هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسایوب راسقروستای گولان121
تولید فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسحسین باقر زادهسلماس خ سینا کوچه 39 پلاک 6115
قا لیبافی اطمانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسشهروز اطمانی بهیکروستای دشوان102
تولید فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسمرضیه بهلول زادهسلماس خ حافظ جنوبی تقاطع شهداء76
قا لیبافی نور محمدی 2 هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسحسن نور محمدیروستای شکر یازی106