طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر سلماس برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر سلماسهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر سلماس
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 4,967

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالی بافی دالائی میلان هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسچینی دلائی میلانسلماس خ اسلام آباد158
قا لیبافی قنبر لو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسسلیمان قنبر لوروستای شکر یازی162
توفیقی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسفریبا توفیقیسلماس خ فردوسی تقاطع صدوقی 12 متری دیلمقانی پ 69133
قا لیبافی چو پا نلوئی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسنصر اله چو پانلوئیروستای چوپانلو147
سید اکبری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسمیر حیدر سید اکبریسلماس اسلام اباد132
قا لیبافی قلی زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسعبد الله قلی زادهروستای شکر یازی150
تولید فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسخدیجه جالیزیانسلماس خیابان سوره ای کوچه شهید اشرف پور پ 6163
قا لیبافی سعدی زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسمحمد سعدی زادهروستای هفتوان132
قهرمانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسنسیم قهرمانیسلماس تازه شهر کوی وحدت - محمد آباد خیابان شهید کباری174
قا لیبافی نور محمدی 3 هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسابراهیم نور محمدیروستای شکر یازی169
تولید فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسفهیم قهرمانیسلماس تازه شهر خیابان شهید کباری کوچه 8 متری162
قا لیبافی خداوردی لو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسغلامعلی خدا وردی لوروستای شکر یازی129
تولید فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسجسیم قهرمانیسلماس تازه شهر کوی وحدت کوچه بن بست137
قا لیبافی محمد علیلو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسولی محمد علیلوروستای شکر یازی163
تولید فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسریحانه پناه زاده قره قشلاقیسلماس خ سینا تقاطع نواب کوچه 24 پ 11140
قا لیبافی راسق هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسایوب راسقروستای گولان129
تولید فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسحسین باقر زادهسلماس خ سینا کوچه 39 پلاک 6129
قا لیبافی اطمانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسشهروز اطمانی بهیکروستای دشوان108
تولید فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسمرضیه بهلول زادهسلماس خ حافظ جنوبی تقاطع شهداء84
قا لیبافی نور محمدی 2 هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_سلماسحسن نور محمدیروستای شکر یازی111