طراحی سایت در   برای  اصناف هنر و صنایع دستی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 116,016

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
صنايع دستي پاژن صنایع دستیاصفهانمحمدرضا رمضاني فينيشهر كاشان خیابان بهشتی ابتدای خیابان تقدیسی روبروی سپاه57
صنايع دستي آرته صنایع دستیاصفهانمهدي کبريتيشهر كاشان سه راه میدان بازار بزرگ صفویه پلاک 44 54
فرش دست باف قالیبافیمازندرانماریا شکیباخ بابل فرهنگ شهر ردیف 5276
فرش دست باف قالیبافیمازندرانفضه شکریچماز کتی جاده جویبار جنب نانوائی237
فرش دست باف قالیبافیمازندرانپروانه ذوالفقار کمرودیخ تهران ک موحدین کوی وحدت226
فرش دستباف قالیبافیمازندرانمیترا اصغر زا دهاتوبان ساری بورخیل ارطه ک ش کاکویی229
فرش دست باف قالیبافیمازندرانسید سکینه رضاییجمنان سید نظان الدین نبش شالی کوبی رزاقی222
فرش دست باف قالیبافیمازندرانسمانه یوسفیخ بابل کوی چمران روبروی فاطمیه219
فرش دست باف قالیبافیمازندرانرقیه باقریکیا کلا شهرک ش بهشتی245
فرش دست باف قالیبافیمازندرانفیروزه براری سوخت ابندانیکیا کلا شهرکش بهشتی ک ش روحی159
فرش دست باف قالیبافیمازندرانزینب علیزادهجمنان سه راه روحانی ک ش پلنگی بن بست 3154
فرش دست باف قالیبافیمازندرانفاطمه احمدیخ تهران ک طالقانی 4 ساختمان 5205
فرش دستباف قالیبافیمازندرانربابه فلاحی کوچکسراییکوچکسرا خ ش بناء ک ش محمدی145
فرش دست باف قالیبافیمازندرانکبری چالشگرخ تهران ک آرش سمت راست بن بست 4142
فرش دست باف قالیبافیمازندرانحمیده بادبرهکتی سر اندیشه 43 ک درمانگاه151
فرش دستباف قالیبافیمازندرانپروین ثمر قندیخ ساری شماره 2 پشت راه آهن آزادی102134
فرش دستباف قالیبافیمازندرانمهری غلامی میدانسریخ بابل جاده نظامی روستای میدانسر147
فرش دستباف قالیبافیمازندرانمعصومه قدمی نجارکلاییکیاکلا جنب دانشگاه علمی کاربردی127
فرش دست باف قالیبافیمازندرانسید منیژه ساداتی سید محلهکوچکسرا سید الشهدا 19115
فرش دست باف قالیبافیمازندرانسیده زینب حسینیخ ساری ظرافت جنب ایثار 13100