طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر اشنویه برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر اشنویههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر اشنویه
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,449

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
نانوائی سنتی حسن جهانی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهحسن جهانی قوجهاشنویه بلوار انقلاب کوچه تالار وحدت155
نانوائی یوسفی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهعثمان یوسفی سروکانیاشنویه - خیابان شهید بهشتی کوچه کوهستان روبروی شبکه بهداشت136
نانوائي جهاني محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهمحمد جهاني قوجهاشنويه - خيابان شهيد بهشتي - كوچه روبروي بهداشت123
نانوائی روستا محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهمحمود روستااشنویه بخش نالوس روستی امیر آباد222
نانوائی شماره 8 داوری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهعمر داوریخیابان شهید شهریکندی170
خیابان سید قطب محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهکامران دولتیخ سید قطب141
نانوائی شیلان محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهعلی محمد شیلانشهر نالوس خیابان محمد اوراز جنب پمپ بنزین138
نانوائی امیر آباد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهادریس پیغامی خانلاراشنویه روستای امیر آباد124
نان سنگگی هیوا محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهسلیمان رشیدنیاخیابان احمد کور روبروی مدرسه سعید امینی172
نان ماشینی رستم نژاد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهعبداله رستم نژادخیابان امام کوچه آزادی133
نانوائی اسمعلیان محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهحسین اسمعلیاناشنویه روستای تاج الدین آباد150
نانوائی ماشینی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهعلی بادیانتشهرنالوس خ کردستان135
نانوائی ماشینی رسول نژاد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهرحیم رسول نژاداشنویه روستای حسن نوران123
نانوایی سنتی جلدیانی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهمسعود جلدیانیاشنویه،بلوار پیرانشهر،کوچه مسجد فاروق158
نان روغنی انور محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهانور پیمانوندخ امام کوچه گاراژ زرزا157
نان روغنی بوداغی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهمصطفی بداغیخ امام کوچه پاساژ زرزا171
نانوائی اعظمی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهعبدالرحمن اعظمیخیابان سید قطب102
نان روغنی آقازاده محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهشفیع آقازاده خالد آبادخیابان دوازده متری شهرداری139
نانوائی سنتی شمس محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهرسول شمسروستای صوفیان101
نانوائی خضری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیآذربایجان غربی_اشنویهاسعد خضری دنخهاشنویه خیابان سید قطب116