طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر عجب شیر برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر عجب شیرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر عجب شیر
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 2,851

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
پيرايش ارم آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیررسول شهسواريانروستای شیراز184
پيرايش ارم آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیررسول شهسواريانعجب شير جنب مدرسه شهيد مطهري149
کفش فروشی پوشاک_کیف و کفش و چمدانآذربایجان شرقی_عجب شیررضا شاهنوردیعجب شیر خیابان جهاد سازندگی روبروی فروشگاه اتکا161
پاپوش پوشاک_کیف و کفش و چمدانآذربایجان شرقی_عجب شیرمحمد حسین قلی زادهعجب شیر خیابان شریعتی جنب کوچه جهاندیده123
پاپوش پوشاک_کیف و کفش و چمدانآذربایجان شرقی_عجب شیرمحمد حسین قلی زادهعجب شیر - خیابان امام میدان ساعت150
کفش فروشی دژم پور پوشاک_کیف و کفش و چمدانآذربایجان شرقی_عجب شیرحمید دژم پورعجب شیر چهارراه ساعت153
کفاشی آذربایجان پوشاک_کیف و کفش و چمدانآذربایجان شرقی_عجب شیرمیرزا علی یعقوبیعجب شیر خیابان جهاد90
کفاشی آذربایجان پوشاک_کیف و کفش و چمدانآذربایجان شرقی_عجب شیرمیرزا علی یعقوبیعجب شیر خیابان جهاد روبروی مسجد جعفر صادق136
جعفري آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیرمحمد جعفريخيابان شريعتي166
عسگری پوشاک_کیف و کفش و چمدانآذربایجان شرقی_عجب شیرمجید عسگریعجبشیر - خیابان شریعتی - جنب پاساژ وحدت142
شاهنوردی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیراصغر شه نوردیعجبشیر -- خیابان امام - روبروی موسسه انصار المجاهدین160
واحدی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیرسعید واحدی چهار برجعجبشیر - خیابان امام - روبروی پست بانک وطن دوست157
هوشنگ آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیرهوشنگ فرهادیانعجبشیر - خیابان بهشتی - جنب مسجد خاتم الانبیاء171
یدی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیرخلیل یدی چوبقلوعجبشیر - بلوار 22 بهمن - جنب آتشنشانی175
ابری آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیرکریم ابریعجبشیر - خیابان شریعتی135
حسن نژاد آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیراکبر حسن نژادعجبشیر - بلوار شهداء - خیابان منتظری209
نجفی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیررضا نجفیعجبشیر - خیابان شریعتی105
زاهدی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیررضا زاهدی بولالوعجبشیر - خیابان امام - جنب بی سیم123
شاهنوردی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیریعقوب شاهنوردیعجبشیر - خیابان جهاد سازندگی - نرسیده به مسجد128
مولائی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهآذربایجان شرقی_عجب شیرابراهیم مولائیعجبشیر - بلوار 22 بهمن - نرسیده به میدان بسیج52