طراحی سایت در  استان گیلان  شهر شفت برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر شفتهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر شفت
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,945

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خیاطی زنانه طریقی خرازی_خیاطی زنانهگیلان_شفتسمیه طریقی خسمخیشفت داخل بازار جدید برنجفروشان173
خیاطی احمد زاده خرازی_خیاطی زنانهگیلان_شفترقیه احمد زاده چوبریدهستان چوبر شفت147
آرایشگری شادمان آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتمریم شادمان عثماوندانیرروستای شالما150
سالن آرایشی زیبایی نیلا آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتهنگامه ثبت حاتم ماسولهدهستان چوبر شفت169
آرایشگری صدف آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتاعظم محمدزاده بیجارسریدهستان نصیرمحله143
آرایشگری طریقی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتمرضیه طریقی خسمخیخیابان ولی عصر شهر شفت پاساژ طوافی133
آرایشگری سرخی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتفاطمه سرخی قصبهخیابان ولی عصر شهر شفت نبش کوچه جهاد148
آرایشگری نگین آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتحاجیه جاهد جاذبدهستان ملاسرا آقا سید یعقوب129
آرایشگری صالح نژاد آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتام البنی صالح نژاد خسمخیخیابان ولی عصر کوچه معین شهر شفت145
آرایشگری قیصری آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتفاطمه قیصری مرخالیخیابان ولی عصر کوچه معین شهر شفت115
آرایشگری آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتفهیمه شکری احمدسرائیشهر احمد سرگوراب بلوار کشاورز160
خیاطی حق شناس خرازی_خیاطی زنانهگیلان_شفتسهلا حق شناس چوبریدهستان چوبر شفت155
آرایشگاه شمیم آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفترقیه قربانی کوزه گرانیدهستان ملاسرا174
آرایشگاه آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتزینب فیضی لپوندانیخیابان امام حسین شهر شفت181
آرایشگری خانم گل آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتصدیقه سلیمی قصبهشفت خیابان امام حسین180
خیاصی پوپر خرازی_خیاطی زنانهگیلان_شفتپروانه زیرک شفتیشفت خیابان امام حسین جنب مخابرات هورا145
آرایشگاه ملائی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتفاطمه ملائی ملاسرائیشفت روستای ملاسرا157
آرایشگاه هنگامه آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتزهرا کاظمی للکامیشفت خ وليعصر کوچه شهید ریاضی162
روشن آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهگیلان_شفتزينب صفري روشنشفت خ امام185
کته پزی عقیل غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیگیلان_شفتعقیل شکر گزارروستای لپوندان212