بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان کردستان  شهر سنندج برای
هدایای تبلیغاتی  استان کردستان  شهر سنندجهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کردستان  شهر سنندج
تعداد کل: 21,441

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
پوشاک جزیره 51 سنندج پوشاک_پوشاک زنانهکردستان_سنندجبهمنی 7
نیروی انتظامی سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجنیروی انتظامی سنندجسنندج خ ژاندامری3
مرکز بهداشت سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجمرکز بهداشت سنندجسنندج خ شهید شبلی5
کلینیک شهید قاضی سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجکلینیک شهید قاضی سنندجسنندج خیابان تعریف0
دندانپزشکی دکنر نادر چاوشی نژاد سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجدندانپزشکی دکنر نادر چاوشی نژاد سنندجسنندج-خیابان پاسداران-کوچه نیکان-ساختمان نیکان2
دندانپزشکی دکترتورج گلی سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجدندانپزشکی دکترتورج گلی سنندجکردستان-خیابان امام-روبروی مسجد جامع0
دندانپزشکی دکتر ناصر کاظمی سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجدندانپزشکی دکتر ناصر کاظمی سنندجسنندج-میدان آزادی-خیابان فلسطین-ساختمان 4074
دندانپزشکی دکتر فرزین صلواتی سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجدندانپزشکی دکتر فرزین صلواتی سنندجسنندج-میدان آزادی-ساختمان منفعینی-طبقه اول1
دندانپزشکی دکتر عادل خیاطی سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجدندانپزشکی دکتر عادل خیاطی سنندجسنندج-خیابان تعریف-روبروی رادیولوژی شفا-ساختمان ژریوار2-طبقه 32
دندانپزشکی دکتر خالد کریمی سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجدندانپزشکی دکتر خالد کریمی سنندجسنندج-خیابان پاسداران-مجتمع هورام-طبقه 1-واحد12
دندانپزشکی دکتر بهزاد صالحی سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجدندانپزشکی دکتر بهزاد صالحی سنندجسنندج-خیابان آبیدر-درمانگاه دندانپزشکی خانواده3
دکتر مهدی نیک اقبالی طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجدکتر مهدی نیک اقبالیسنندج - کمربندی 250
دانشگاه علوم پزشکی کردستان طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجدانشگاه علوم پزشکی کردستانسنندج - خیابان پاسداران - مرکز درمان دارو1
داروخانه میلاد هلال احمر سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجداروخانه میلاد هلال احمر سنندجسنندج خیابان پاسداران0
داروخانه متین سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجداروخانه متین سنندجسنندج کمربندی عباس اباد2
داروخانه شفاسنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجداروخانه شفاسنندجسنندج خ 17 شهریور0
داروخانه سیناسنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجداروخانه سیناسنندجسنندج خ ابیدر پ 810
داروخانه ری سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجداروخانه ری سنندجسنندج خ فردوسی1
داروخانه دکترمیناوجمال الدین خدیو سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجداروخانه دکترمیناوجمال الدین خدیو سنندجسنندج - ابتدای خیابان کشاورز1
داروخانه دکترمحمدتقی نادری سنندج طب و پزشکان_داروخانهکردستان_سنندجداروخانه دکترمحمدتقی نادری سنندجسنندج - خیابان شریف آباد2