طراحی سایت در  استان بوشهر  شهر دشتی برای
هدایای تبلیغاتی  استان بوشهر  شهر دشتیهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان بوشهر  شهر دشتی
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 2,530

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فرش دست باف هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیجهان بس خالقیخورموج - خ شهرک مدرس جنب دبیرستان کاردانش188
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیخاور جعفری زادهخورموج - شهرک مدرس شمال مدرسه کاردانش198
قالی بافی درج هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیگل جهان درج ورخورموج - روستای لاور شرقی جنب باغ پرویزی148
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیکفایت بکنیخورموج - شهرک آماده سازی198
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیساره عبدالشاهیخورموج - شرق مدرسه راهنمایی شبانه روزی183
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیحسرت مرادی سلقهمه چیخورموج - خ شهید بهشتی شرق مسجد مولا173
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیفرشته عزیزیخورموج - روستای عربی جنب مخابرات179
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیخوشنام بهیان رادخورموج - شهرک شهید مدرس178
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیمژگان عبدالشاهی خورموجیخورموج - خ مطهری کوچه ایثار2196
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیمعصومه غریبخورموج - روستای عربی - ورودی روستا214
مبلمان منزل بنام مهدي دکوراسیون و مبلمان_مبلمان خانگیبوشهر_دشتیايوب احمديكاكي خيابان امام خميني روبروي بانك كشاورزي186
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیگل آواز عباسیخورموج - شهرک شهید چمران کوچه نهضت180
قالی بافی گوهر هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیگوهر بهمنشی رادخورموج - روستای لاور شرقی شرق جاده201
فرش دست باف هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیمهر تاج پرهیزگار بابا ایودیخورموج - خ شهرک شهید شهریاری کوچه شهید فربود185
فرش دست باف هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیراضیه آگستانخورموج - روستای شنبه172
فرش دست باف هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیمدینه غریبیخورموج - شهر چمران172
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیزینب بارانی فرخورموج - خ خسروپور کوچه شهید محمد حیدری176
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیماه بانو شریفی بهلولیخورموج - جاده لاور شرقی شرکت تعاونی عشایری186
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیثریا اسکندریخورموج - کاکی150
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیبوشهر_دشتیسمن گل افرازخورموج - روستای لاور شرقی115