طراحی سایت در  استان فارس  شهر استهبان برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر استهبانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر استهبان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 2,436

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فرآوري و بسته بندي انجير مجيد معنوي محصولات غذایی_آجیل و خشکبارفارس_استهبانمجيد معنوياستهبان82
فرآوري و بسته بندي انجير محمد جواد قوامي محصولات غذایی_آجیل و خشکبارفارس_استهبانمحمد جواد قوامياستهبان خ سلمان شرقي113
فرآوري و بسته بندي انجير محسن بهتري محصولات غذایی_آجیل و خشکبارفارس_استهبانمحسن بهترياستهبان ميدان دانشجو70
فرآوري و بسته بندي انجير رحيم توانگر محصولات غذایی_آجیل و خشکبارفارس_استهبانرحيم توانگراستهبان خ توحيد90
توليدي فرش دستباف كبري قائديان هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانكبري قائديان رونيزيرونيز سفلي خ.شهيد خورشيد قائديان149
توليدي فرش دستباف تاج نيكخو هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانسيمين تاج نيكخواستهبان فلكه معلم كوي طالقاني126
توليدي فرش دستباف زينب كريمي هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانزينب كريمي جابريرونيز سفلي ك.جنب مدرسه راهنمايي مالك اشتر121
توليدي فرش دستباف مريم بيگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانمريم بيگياستهبان بلوارقائم ك.بشير136
توليدي فرش دستباف كبري رنجبر هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانكبري رنجبرروستاي سهل آبادخير منزل محمدرضاابن آزاد159
توليدي فرش دستباف سكينه بن هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانسكينه بنبلوار قائم ك.آتشنشاني پلاك 22132
توليدي فرش دستباف مهين نوروزي زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانمهين نوروزي زادهرونيز عليا128
توليدي فرش دستباف علي نژاد هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانعشرت علي نژاد اردالاستهبان فلكه معلم كوي طالقاني140
توليدي فرش دستباف گل آفرين احمدي واصل آبادي هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانگل آفرين احمدي واصل آباديرونيز عليا بلوار امام ك.شهيد مسعودعبدالله77
توليدي فرش دستباف بي بي اخباري هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانبي بي اخباريخ.بهزيستي منزل غلامي111
توليدي فرش دستباف زهره نظري هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانزهره نظريخ.امام زاده ك.شهيدرفيعيان134
توليدي فرش دستباف زهرا برزگر هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانزهرا برزگراستهبان-روستاي دستجرد خير -منزل حسين زارع115
توليدي فرش دستباف خديجه گل سرخ هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانخديجه گل سرخياستهبان فلكه معلم جنب حسينيه محله تركها110
توليدي فرش دستباف گل افروزرنجبر هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانگل افروز رنجبرروستاي سهل آباد خير88
توليدي فرش دستباف طاهره بكري هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانطاهره بكريروستاي دستجرد خير منزل عليناز زارع77
توليدي فرش دستباف سكينه علي دادي هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_استهبانسكينه علي دادياستهبان -ايج جنب آبنارك قديم113