طراحی سایت در  استان خراسان جنوبی  شهر بشرویه برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان جنوبی  شهر بشرویههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان جنوبی  شهر بشرویه
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,007

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قهوه خانه وچایخانه سنتی اکبری-علی اکبراک غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیخراسان جنوبی_بشرویهعلی اکبر اکبریبشرویه-میدان شهدا-جنب نجاری نامور235
قصابی کربلائی حسین جهانطلب-حسین جهانطلب- محصولات غذایی_گوشت فروشیخراسان جنوبی_بشرویهحسین جهانطلببشرویه-خیابان امام خمینی(ره)شمالی-جنب بانک ملی193
نانوائی سالاری(خدیجه عزیزی-محمد) محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان جنوبی_بشرویهخدیجه عزیزیبشرویه-ارسک-خیابان امام خمینی(ره)-امام خمینی15-کوچه شهیدقدیری180
سوپرگوشت برادران(جوادجهانطلب- فرزندغلامرضا) محصولات غذایی_گوشت فروشیخراسان جنوبی_بشرویهجواد جهانطلببشرويه - ميدان امام خميني160
قصابي شركاء(علي شركاء بشرويه-فرزندحسين) محصولات غذایی_گوشت فروشیخراسان جنوبی_بشرویهعلي شركاء بشرويهبشرويه-خيابان امام خميني(ره)-ابتداي پاساژ امام رضا(ع)138
كافي شاپ جواد(جوادناصري - فرزندعباس) غذا و رستوران_کافی شاپخراسان جنوبی_بشرویهجواد ناصريبشرويه -خيابان امام خميني شمالي روبروي مخابرات161
ساندويچي شريف زاده(نرگس اكبري - فرزندحسن) غذا و رستوران_فست فودخراسان جنوبی_بشرویهنرگس اكبريبشرويه- خيابان امام خميني شمالي - نبش كوچه تربيت بدني197
رستوران داوودي(علي اكبرداوودي - فرزندمحمدعلي) غذا و رستوران_رستورانخراسان جنوبی_بشرویهعلي اكبرداووديبشرويه - كيلومتر3جاده طبس - جنب مجتمع رفاهي امام رضا(ع)174
نانوايي صفرائي(مريم رستميان - فرزندحسين) محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان جنوبی_بشرویهمريم رستميانبشرويه -خيابان امام خميني(ره)كوي شهيد نوروزي159
سوپراغذيه حامد(حامدآشيان - فرزندمحمدرضا) غذا و رستوران_فست فودخراسان جنوبی_بشرویهحامد آشيانبشرويه -خيابان امام خميني(ره) جنوبي - داخل پاساژ امام رضا(ع)164
آشپزخانه ميلاد(زهرازيبائي - فرزندحسن) خدمات مجالس_تشریفات مجالسخراسان جنوبی_بشرویهزهرا زيبائيبشرويه - بلوارانقلاب - جنب دوزندگي اتومبيل محمدي پور160
اغذيه سيد(سيدغلامرضامحسن زاده - فرزندسيدحسين) غذا و رستوران_فست فودخراسان جنوبی_بشرویهسيدغلامرضا محسن زادهبشرويه - كيلومتر3جاده طبس - جنب مجتمع رفاهي امام رضا(ع)167
اغذيه كوثر(محمودرجبي - فرزندمحمد) غذا و رستوران_فست فودخراسان جنوبی_بشرویهمحمود رجبيبشرويه - كيلومتر3جاده طبس - جنب مجتمع رفاهي امام رضا(ع)مغازه شماره 2177
نانواييغلام پور(رضاغلام پور - فرزندمحمد) محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان جنوبی_بشرویهرضا غلام پوربشرويه -خيابان امام خميني(ره) جنوبي -انتهاي كوچه مسجداميرالمومنين186
نانوايي سالاري ثاني(محمدابراهيم سالاري ثاني - فرزندعلي) محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان جنوبی_بشرویهمحمدابراهيم سالاري ثانيبشرويه - انتهاي بازارسنتي -مغازه شهرداري170
قصابي جهان طلب(محمدجهان طلب - فرزندعلي) محصولات غذایی_گوشت فروشیخراسان جنوبی_بشرویهمحمدجهان طلببشرويه -خيابان امام خميني(ره) جنوبي - كوي شهيدجهانطلب215
قصابي صادقيان(مسلم صادقيان - فرزندحسين) محصولات غذایی_گوشت فروشیخراسان جنوبی_بشرویهمسلم صادقيانبشرويه -خيابان امام خميني شمالي روبروي فاطميه217
قصابي سياري(غلامحسين سيار - فرزندغلامرضا) محصولات غذایی_گوشت فروشیخراسان جنوبی_بشرویهغلامحسين سياربشرويه - خيابان مهديه نرسيده به سه راهي حجت174
قصابي جمالي مقدم(حسن جمالي مقدم - فرزندعباس) محصولات غذایی_گوشت فروشیخراسان جنوبی_بشرویهحسن جمالي مقدمبشرويه - خيابان مهديه جنب خواروبار فروشي مقيميان165
قصابي جهانطلب(عباس جهانطلب - فرزندغلامرضا) محصولات غذایی_گوشت فروشیخراسان جنوبی_بشرویهعباس جهانطلببشرويه خيابان شيرازي شرقي146