بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر ایلخچی برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر ایلخچیهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر ایلخچی
تعداد کل: 18

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
داروخانه زرنگار طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ایلخچیداروخانه زرنگارایلخچی-خیابان امام جنب مسجد ولیعصر1
داروخانه دکتر رضائی مهر(ایلخچی) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ایلخچیداروخانه دکتر رضائی مهر(ایلخچی)ایلخچی-خیابان امام-داخل بهداری1
داروخانه پاستور(ایلخچی) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ایلخچیداروخانه پاستور(ایلخچی)ایلخچی-خیابان شهیدبهشتی1
داروخانه بوعلی(ایلخچی) طب و پزشکان_داروخانهآذربایجان شرقی_ایلخچیداروخانه بوعلی(ایلخچی)ایلخچی-خ امام نرسیده به تقاطع خ بهشتی2
لیسانس مامایی الهام رستمی قشلاقی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ایلخچیالهام رستمی قشلاقی 1
دکترا دندان پزشکی عمومی بابک امیدی ایلخچی طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_ایلخچیبابک امیدی ایلخچی 2
دکترا داروسازی محمدعلی تربتی طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان شرقی_ایلخچیمحمدعلی تربتی 1
دکترا پزشکی عمومی پیمان ویرانی ایلخچی طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ایلخچیپیمان ویرانی ایلخچی 1
دکترا پزشکی عمومی آرش فتحی ایلخچی طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ایلخچیآرش فتحی ایلخچی 2
دکترا پزشکی عمومی امیر مهدوی راد طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ایلخچیامیر مهدوی راد  1
متخصص بیهوشی منصور سپهرار طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیهوشیآذربایجان شرقی_ایلخچیمنصور سپهرار 0
لیسانس مامایی فرحناز پروین طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ایلخچیفرحناز پروین 1
لیسانس مامایی وحیده اختیاری طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ایلخچیوحیده اختیاری 2
لیسانس مامایی گلناز طلوعی ایلخچی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_ایلخچیگلناز طلوعی ایلخچی 1
لیسانس فیزیوتراپی بهناز کریمی پور خاصوان طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیآذربایجان شرقی_ایلخچیبهناز کریمی پور خاصوان 0
دکترا داروسازی محرم محمودی خلیفه کندی طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان شرقی_ایلخچیمحرم محمودی خلیفه کندی 0
دکترا علوم آزمایشگاهی سیامک امینی خیابانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیآذربایجان شرقی_ایلخچیسیامک امینی خیابانی  1
دکترا پزشکی عمومی قادر کدخدایی ایلخچی طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_ایلخچیقادر کدخدایی ایلخچی 0