طراحی سایت در  استان گیلان  شهر منجیل برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر منجیلهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر منجیل
تعداد کل: 26

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
معاونت دارو- ب 31 خرداد منجیل dg طب و پزشکان_داروخانهگیلان_منجیلمعاونت دارو- ب 31 خرداد منجیل dgرودبار - منجیل166
دندانپزشکی دکتر حسن وکیلی صادقی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_منجیلدندانپزشکی دکتر حسن وکیلی صادقیمنجیل - خیابان امام خمینی - روبروی بانک مسکن209
داروخانه دکتر فرزانه طب و پزشکان_داروخانهگیلان_منجیلداروخانه دکتر فرزانهمنجیل - خیابان امام خمینی- جنب مطب دکتر محمدی180
داروخانه تابان طب و پزشکان_داروخانهگیلان_منجیلداروخانه تابانمنجیل خیابان امام خمینی209
متخصص جراحی استخوان ومفاصل احسان پندار طب و پزشکان_جراحان استخوان و مفاصلگیلان_منجیلاحسان پندار 178
متخصص بیهوشی امیرعلی همتی خاتمی طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیهوشیگیلان_منجیلامیرعلی همتی خاتمی 185
متخصص بیماریهای پوست الهه سلطانیه طب و پزشکان_پزشکان متخصص پوستگیلان_منجیلالهه سلطانیه 135
لیسانس مامایی پریسا اسدزاده منجیلی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان گیلان_منجیلپریسا اسدزاده منجیلی 140
لیسانس مامایی زینب بهبودی علی آبادی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان گیلان_منجیلزینب بهبودی علی آبادی 185
لیسانس مامایی طلیعه حسینی منجیلی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان گیلان_منجیلطلیعه حسینی منجیلی 145
دکترا دندان پزشکی عمومی حسن اشرفی طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانگیلان_منجیلحسن اشرفی 145
دکترا دندان پزشکی عمومی آنا پور ایمانی منجیلی طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانگیلان_منجیلآنا پور ایمانی منجیلی 176
دکترا دندان پزشکی عمومی سیدعلی حسینی طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانگیلان_منجیلسیدعلی حسینی  143
دکترا داروسازی لیا جاهدی طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیگیلان_منجیللیا جاهدی 159
دکترا پزشکی عمومی رسول یغمائیان مهابادی طب و پزشکان_پزشكان عمومیگیلان_منجیلرسول یغمائیان مهابادی 192
دکترا پزشکی عمومی مریم حاجی پور منجیلی طب و پزشکان_پزشكان عمومیگیلان_منجیلمریم حاجی پور منجیلی 188
دکترا پزشکی عمومی محمدحسین گنجی زاده زارج طب و پزشکان_پزشكان عمومیگیلان_منجیلمحمدحسین گنجی زاده زارج 164
دکترا پزشکی عمومی کاظم احمدی فر طب و پزشکان_پزشكان عمومیگیلان_منجیلکاظم احمدی فر 179
لیسانس مامایی فاطمه اسدزاده منجیلی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان گیلان_منجیلفاطمه اسدزاده منجیلی 144
لیسانس مامایی فریبا بابائی لاکه طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان گیلان_منجیلفریبا بابائی لاکه 179