طراحی سایت در  استان خراسان جنوبی  شهر بیرجند برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان جنوبی  شهر بیرجندهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان جنوبی  شهر بیرجند
تعداد کل: 21,162

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي جواد کارديده خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای جواد کاردیدهخ مالک اشتر بين مالک اشتر6 و خ معراج پ522
جناب آقاي راحله لطفي خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای راحله لطفیخ مدرس بين مدرس 12 و 14 پ1662
جناب آقاي مجتبي حاجي زاده خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای مجتبی حاجی زادهبلوار شهداي عبادي رو به روي اداره کل فني حرفه اي1
جناب آقاي حميد رضا قلاسي مود خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای حمید رضا قلاسی مودخ غفاري بين غفاري 18 و خ ابوريحان 1
جناب آقاي محسن ملک آبادي خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای محسن ملک آبادیخ شهيد بهشتي نبش بهشتي 121
جناب آقاي دهنشين خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای دهنشینبين رجائي 13 و 151
دکوراسيون اداري و منازل حسني خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظخراسان جنوبی_بیرجنددکوراسیون اداری و منازل حسنیخ مفتح نبش مفتح 23 پ2/11
جناب آقاي محمدرضا جوان دکوراسیون و مبلمان_طراحی و دکوراسیون داخلیخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای محمدرضا جوانخ قدس پ481
جناب اقاي مصطفي نايني خدمات ساختمان_يراق آلات کابینت و چوبخراسان جنوبی_بیرجندجناب اقای مصطفی ناینیخيابان 15 خرداد - تقاطع مدرس - جنب بانک صادرات 1
جناب آقاي مهدي جهاني خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای مهدی جهانی قائن خ مطهري بين مطهري 3و 51
جناب آقاي سيد ابوالفضل حسيني نژاد خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای سید ابوالفضل حسینی نژادخ عدل بين عدل 19 و 211
جنهاب آقاي مهدي کاهني خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجنهاب آقای مهدی کاهنیخ پاسداران ميدان جانبازان پ241
جناب آقاي محمد چمني صنعت_خدمات برش ، پرسکاری ، CNCخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای محمد چمنیخ قائم پ99 1
جناب آقاي رضا خونيکي خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای رضا خونیکیخ مفتح مفتح15 پ1111
جناب آقاي مهدي منوري خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای مهدی منوریخ بهشتي بين 28-262
جناب آقاي مهدي مشمول خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای مهدی مشمولبلوار غدير پ391
جناب آقاي غلامرضاغ درگي خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای غلامرضاغ درگیخ معلم نرسيده به معلم17 پ2821
جناب آقاي مهدي حسن زاده خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای مهدی حسن زادهخ قدس نبش قدس71
جناب آقاي حسن رضا رستم نژاد خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای حسن رضا رستم نژادخ شهيد بهشتي بين بهشتي14 و 20متري اول پ1302
جناب آقاي حسين بخشائي زاده خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_بیرجندجناب آقای حسین بخشائی زادهخ توحيد بين توحيد16 و 18 پ1481