طراحی سایت در  استان مازندران  شهر بابل برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر بابلهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر بابل
تعداد کل: 26,314

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تسمه وبلبرینگ الماس خدمات وسایل نقلیه_تسمه و بلبرینگمازندران_بابلمهدی مهدی پورچاری 23
تولیدی وفروش صنایع دستی چوبی فدک دکوراسیون و مبلمان_چوب و مصنوعاتمازندران_بابلرضا عزیز سماکوش مازندران بابل جاده قائم شهر گرجی آباد خیابان شهدا پشت مسجد صاحب الزمان{عج}146
جرثقیل تخلیه حمل نصب حمل و نقل_حمل و نقل کالامازندران_بابلعباس حیدری بابل میدان حمزه کلا121
بسته بندی میوه تازه محصولات غذایی_میوه و تره بارمازندران_بابلحسین دامچی 92
رستوران ترنج غذا و رستوران_رستورانمازندران_بابلسید محمد کاظمی میر بابل امیرکبیر غربی مسیر مرزون آباد نبش گلچین ۱۱ 155
مرکزبهداشت بابل طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلمرکزبهداشت بابلبابل باغ فردوس92
دندانپزشکی دکترمیر محمود صفی نیا طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکترمیر محمود صفی نیاچهار راه فرهنگ-ساختمان ایلیا-طبقه 380
دندانپزشکی دکترمحمدابراهیم حاجی آقاتبار طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکترمحمدابراهیم حاجی آقاتباربابل: میدان جهاد-جنب اداره اوقاف-روبروی داروخانه دکتر پیرزاده81
دندانپزشکی دکترسید عباد طاهری اطاقسرا طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکترسید عباد طاهری اطاقسراچهارراه فرهنگ-ساختمان پزشکان ایلیا-طبقه سوم-مطب دکتر طاهری93
دندانپزشکی دکتر محمدپور تهمتن طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکتر محمدپور تهمتنچهارراه فرهنگ-ساختمان پزشکان ایلیا-طبقه دوم-مطب دکتر پورتهمتن75
دندانپزشکی دکتر علی مصطفویان طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکتر علی مصطفویانچهار راه فرهنگ-ساختمان پزشکان ایلیا-طبقه 3-مطب دکتر مصطفویان84
دندانپزشکی دکتر طهماسب یوسفی زاده طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکتر طهماسب یوسفی زادهبابل:کمربندی غربی-نبش توحید40-72
دندانپزشکی دکتر سید مرتضی موحدی طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکتر سید مرتضی موحدیبابل-میدان کشوری-روبروی آزمایشگاه دکتر فیروزجانی-طبقه اول79
دندانپزشکی دکتر اصغر تبار طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکتر اصغر تباربابل سبز میدان ج اداره پست82
دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی مرکزی طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی مرکزیبابل-میدان کارگر-طبق فوقانی بانک صادرات-درمانگاه شبانه روزی مرکزی74
دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی کشوری طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی کشوریبابل-میدان کشوری-جنب داروخانه شبانه روزی 76
دکترمهرداد تقی زاده چاری طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکترمهرداد تقی زاده چاریبابل:جاده بابل -قائمشهر-روستای گرجی آباد64
دکترمعصومه بیگم مفیدیان طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکترمعصومه بیگم مفیدیانبابل-خیابان نواب صفوی-روبروی اشرفی92
دکترمحمود پیرزاده گرمی طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکترمحمود پیرزاده گرمیبابل-میدان اوقاف-ساختمان هیلا74
دکترفاطمه اکبری لنگوری طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکترفاطمه اکبری لنگوریبابل-میدان شهیدکشوری-روبروی بیمارستان شهیدبهشتی71