طراحی سایت در  استان مازندران  شهر بابل برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر بابلهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر بابل
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 18,585

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ناصر رجبی ملکشاه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلناصر رجبی ملکشاهبخش بندپی غربی روستای دیواملکشاه297
محرم گرجی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلمحرم گرجیبخش مرکزی روستای سادات محله190
فرشته ذاکری کبریا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلفرشته ذاکری کبریابخش بابلکنار روستای کبریاکلا194
رضا خنیاگر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلرضا خنیاگربخش بابلکنار روستای درازکلا227
سید علی بابویه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلسید علی بابویهبخش لاله آباد روستای امین آباد166
جلال پور عباس دخانیات_فروشندگان دخانیاتمازندران_بابلجلال پور عباسشهر امیرکلا خ طالقانی بازار روز347
تقی قاسمی خطیر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلتقی قاسمی خطیربخش بابلکنار روستای انارستان194
محمد علی اسداله پور چمازی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلمحمد علی اسداله پور چمازیبخش مرکزی روستای چمازکلا197
صبورا یوسف زاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلصبورا یوسف زادهبخش بندپی شرقی روستای کوهپایه سرا205
عبداله رضوانی ولوکلایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلعبداله رضوانی ولوکلاییبخش گتاب روستای ولوکلا128
لیلا ابراهیم پور درازکلا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابللیلا ابراهیم پور درازکلابخش بابلکنار روستای درازکلا187
نوروز محمد زاده نقارچی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلنوروز محمد زاده نقارچیبخش مرکزی روستای نقارچی محله132
گداعلی عزیزتبار متی کلایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلگداعلی عزیزتبار متی کلاییبخش لاله آباد روستای دهک141
بهزاد چالی نژاد اله چالی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلبهزاد چالی نژاد اله چالیبخش لاله آباد روستای اله چال218
رمضان اکبری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلرمضان اکبریبخش بابلکنار روستای کلاریکلا172
راحله اسماعیلی گودرزی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلراحله اسماعیلی گودرزیبخش گتاب روستای سوربن159
ناصر دارنهال محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلناصر دارنهالبخش بندپی شرقی روستای کردمحله104
سید داود طالبی نوش آبادی محصولات غذایی_بنکدارانمازندران_بابلسید داود طالبی نوش آبادیبخش مرکزی روستای علمدار170
حبیب بختیار محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلحبیب بختیاربابل کوی آرامگاه معتمدی حاجیکلا بین تکیه و مسجد192
سید محمد صالح جزایری پور محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_بابلسید محمد صالح جزایری پوربابل کمربندی غربی جنب توحید 18167