بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر بابل برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر بابلهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر بابل
تعداد کل: 26,309

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرکزبهداشت بابل طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلمرکزبهداشت بابلبابل باغ فردوس13
دندانپزشکی دکترمیر محمود صفی نیا طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکترمیر محمود صفی نیاچهار راه فرهنگ-ساختمان ایلیا-طبقه 310
دندانپزشکی دکترمحمدابراهیم حاجی آقاتبار طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکترمحمدابراهیم حاجی آقاتباربابل: میدان جهاد-جنب اداره اوقاف-روبروی داروخانه دکتر پیرزاده12
دندانپزشکی دکترسید عباد طاهری اطاقسرا طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکترسید عباد طاهری اطاقسراچهارراه فرهنگ-ساختمان پزشکان ایلیا-طبقه سوم-مطب دکتر طاهری12
دندانپزشکی دکتر محمدپور تهمتن طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکتر محمدپور تهمتنچهارراه فرهنگ-ساختمان پزشکان ایلیا-طبقه دوم-مطب دکتر پورتهمتن11
دندانپزشکی دکتر علی مصطفویان طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکتر علی مصطفویانچهار راه فرهنگ-ساختمان پزشکان ایلیا-طبقه 3-مطب دکتر مصطفویان11
دندانپزشکی دکتر طهماسب یوسفی زاده طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکتر طهماسب یوسفی زادهبابل:کمربندی غربی-نبش توحید40-11
دندانپزشکی دکتر سید مرتضی موحدی طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکتر سید مرتضی موحدیبابل-میدان کشوری-روبروی آزمایشگاه دکتر فیروزجانی-طبقه اول11
دندانپزشکی دکتر اصغر تبار طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی دکتر اصغر تباربابل سبز میدان ج اداره پست11
دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی مرکزی طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی مرکزیبابل-میدان کارگر-طبق فوقانی بانک صادرات-درمانگاه شبانه روزی مرکزی11
دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی کشوری طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی کشوریبابل-میدان کشوری-جنب داروخانه شبانه روزی 10
دکترمهرداد تقی زاده چاری طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکترمهرداد تقی زاده چاریبابل:جاده بابل -قائمشهر-روستای گرجی آباد11
دکترمعصومه بیگم مفیدیان طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکترمعصومه بیگم مفیدیانبابل-خیابان نواب صفوی-روبروی اشرفی11
دکترمحمود پیرزاده گرمی طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکترمحمود پیرزاده گرمیبابل-میدان اوقاف-ساختمان هیلا11
دکترفاطمه اکبری لنگوری طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکترفاطمه اکبری لنگوریبابل-میدان شهیدکشوری-روبروی بیمارستان شهیدبهشتی11
دکترطناز شاکری طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکترطناز شاکریبابل: ضلع شمالی شهرداری-ساختمان فراز12
دکترزینب رضاپوربیژنی طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکترزینب رضاپوربیژنیبابل:میدان کشوری-خ شهیدسرگردقاسمی-ساختمان پزشکان سینوهه9
دکتررجبعلی باقری طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکتررجبعلی باقریبابل :خیابان مدرس-نرسیده به چهارراه گنجینه18
دکترحامد نقی زاده تبریزی طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکترحامد نقی زاده تبریزیبابل:روستای سلطان محمدطاهر-روبروی کوچه طاهر2111
دکتر نیلوفر امیری دانشور طب و پزشکان_داروخانهمازندران_بابلدکتر نیلوفر امیری دانشوربابل:خیابان شهید سرگردقاسمی-جنب بیمارستان شهیدبهشتی11