طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر لردگان برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر لردگانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر لردگان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 3,015

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خیاطی زنانه بانوان خرازی_خیاطی زنانهچهارمحال وبختیاری_لردگانطیبه اردشیری لردجانیلردگان خ ولیعصر کوچه خیام210
خیاطی مردانه سرو پوشاک_پوشاک مردانهچهارمحال وبختیاری_لردگانمهدی نیکبختلردگان خ ولیعصر190
خیاطی زنانه پارسه خرازی_خیاطی زنانهچهارمحال وبختیاری_لردگانفاطمه نادری لردجانیلردگان خ ولیعصر پاساژشریفی201
خياطي زنانه بانوان خرازی_خیاطی زنانهچهارمحال وبختیاری_لردگانآهی جان مصیری نوروزیلردگان روستای شش بهره میانه236
خیاطی یزدان پوشاک_پوشاک مردانهچهارمحال وبختیاری_لردگانیزدان موسوی بیدلهلردگان خیابان چشمه برم204
توليدلباسهاي محلي نويد خرازی_خیاطی زنانهچهارمحال وبختیاری_لردگانزليخا فتاحي ميلاسيلردگان روستاي حاجي آباد216
خانميرزا مرادان شاهقريه خرازی_خیاطی زنانهچهارمحال وبختیاری_لردگانمرواريد طاهري شاهقريهخانميرزا شاهقريه236
شرکت تعاوني توليد جوراب بافي رخسارگستر خانميرزا پوشاک_پوشاکچهارمحال وبختیاری_لردگاناميدعلي قربانيجوانمردي جنب بانک صادرات142
خياطي فاطمه خرازی_خیاطی زنانهچهارمحال وبختیاری_لردگانهمه ناز قدميبخش خانميرزا روستاي شاهقريه مرادان184
خياطي زنانه اردشيري خرازی_خیاطی زنانهچهارمحال وبختیاری_لردگانفاطمه اردشيريلردگان خيابان وليعصر221
پرده دوزي کريمي دکوراسیون و مبلمان_پرده فروشیچهارمحال وبختیاری_لردگانطاهره کريمي منجرموئيلردگان خيابان عشاير183
خياطي اتحاد پوشاک_پوشاک مردانهچهارمحال وبختیاری_لردگانبهمن کريميلردگان روستاي آلوني246
پرده سراي اطلس دکوراسیون و مبلمان_پرده فروشیچهارمحال وبختیاری_لردگانموسي اسمعيليبلوار شریعتی روبروی آموزش وپرورش آلوني159
عکاسی بهار خدمات مجالس_آتلیه عکاسیچهارمحال وبختیاری_لردگانباقر محبی زرین درهلردگان آلونی خ شریعتی کوچه انتظام187
خیاطی مهدی پوشاک_پوشاک مردانهچهارمحال وبختیاری_لردگانعلی رضا محمدی بردبریشهرآلونی خیابان ولیعصر روبروی آموزش وپرورش193
خیاطی زنانه مروارید خرازی_خیاطی زنانهچهارمحال وبختیاری_لردگانمروارید بشوشلردگان خ چشمه برم کوچه پزشکان182
تولید لباس زنانه سام خرازی_خیاطی زنانهچهارمحال وبختیاری_لردگاناعظم حسنی ساطحیلردگان بلوار شهید کلانتری215
تولید لباس زنانه شاهین خرازی_خیاطی زنانهچهارمحال وبختیاری_لردگانلیلا حسنیلردگان خیابان بلوار رسالت170
خياطي محمودي پوشاک_پوشاک مردانهچهارمحال وبختیاری_لردگانعلي محمودي ماندنيچشمه برم111
عكاسي شاهرخ خدمات مجالس_آتلیه عکاسیچهارمحال وبختیاری_لردگانرضا احمدي حسن هندوئيخ وليعصر65