طراحی سایت در  استان خراسان رضوی  برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان رضوی هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان رضوی
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 361,575

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ماشيني دوار 112 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدجانعلي خباز مهرجردي112بلوار طبرسي اول صاحب الزمان ميلان سوم سمت چپ412
ماشيني دوار 477 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدعباس نوعي يزديان477خ خواجه ربيع خ ايثارگران روبروي هنرستان329
ماشيني دوار 600 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدسيدحسين سيدخدادادي600طلاب درياي دوم327
سنگک 891 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدمحمددلبان كلاتي891پيروزي 42346
ماشيني دوار 44 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدطاهره عبدي مال آباد44گلشهر ابتداي پنج تن سجاد 3319
شيرمال 8003 محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراخراسان رضوی_مشهدرضا اشرفي8003خ كوهسنگي ميدان الندشت پ 92339
ماشيني دوار 674 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدرضا نصري674كوي صاحب الزمان-خ شهيد محمديان پ 23301
بربري خراساني 411 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدمهدي دائمي زحمتكش411رسالت49پ20308
ماشيني دوار 532 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدطيبه كاريزي حسن آبادي532همت اباد ابتداي ميلان فلاحي294
ماشيني دوار 363 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدابراهيم رجبيان ويراني363دانش آموز 39-بعد از چ دوم313
بربري سنتي 71 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدمحمدخدادادي71خواجه ربيع بعدازميدان امام حسين251
ماشيني دوار 194 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدحسن جمالي بجستاني194ميدان شهداء اول خيابان توحيد سمت چپ254
فعلا فرد صنفي غير فعال است 809 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدغلامحسن يساقي1675جاده قديم توس 71 كوچه دوم سمت چپ232
ماشيني دوار 269 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدرضا غفوري يزدي269چ خواجه ربيع كوچه حسين باشي 9 روبروي مسجد243
ماشيني دوار 470 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدعلي محمد حبيبي شورچه470ب معلم 14243
بربري ماشيني 622 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدرباني پور يزدي معصومه622بلوار معلم بين 26 و 28 پ 664249
ماشيني دوار 228 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدطاهره حسن پور228بلورا حجاب-حجاب 73 نبش چ اول195
ماشيني دوار 425 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدمحمدرضا شبان425گلشهر 12متري گلريز پ119224
شيرمال ارد ازاد 8024 محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراخراسان رضوی_مشهدمعصومه زينتي شير جيني8024بلوار ازادي ابتداي بلوار معلم پ 1242
ماشيني دوار 659 محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیخراسان رضوی_مشهدهادوي - سلمان 659آزاد شهر امامت 18 چهارراه اول سمت راست253