طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشت برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشتهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشت
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 814

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قاليبافي باران قالیبافیپلدشتباران اشرف پورمصركانلوپلدشت-روستاي ذاكرلو165
ریسمان فروشی رضا پور فروشندگان لوزام قالیبافیپلدشتفرهاد رضا پورپلدشت روستای شهرک ارس178
قالیبافی خلیلی قالیبافیپلدشتعلی خلیلی مصرکانلوپلدشت روستای یکره کندی138
قالیبافی مهتابی قالیبافیپلدشتاصلی مهتابیپلدشت روستای شوطلو150
قالیبافی بروکی میلان قالیبافیپلدشتهوشنگ بروکی میلانپلدشت روستای قلیش لانمیش152
قالیبافی جان پرور قالیبافیپلدشتسیف الدین جان پرورپلدشت روستای قلیش لانمیش132
قالیبافی علیزاده قالیبافیپلدشتشیرین علیزادهپلدشت روستای شیدی193
قالیبافی تیمور نوری قالیبافیپلدشتتیمور نوریپلدشت روستای شوطلو128
قالیبافی محمد نوری قالیبافیپلدشتمحمدنوریپلدشت روستای شوطلو153
قالیبافی میلان قالیبافیپلدشتگلی بروکی میلانپلدشت روستای قلیش لانمیش113
قالیبافی فرامرز قالیبافیپلدشتفرامرزبروکی میلانپلدشت روستای قلیش لانمیش162
قالیبافی شیخکانلو قالیبافیپلدشتمحمد شیخکانلوپلدشت روستای قلیش لانمیش169
قالیبافی مروئی میلان قالیبافیپلدشتملک ناز مروئی میلانپلدشت روستای دایلان کندی152
قالیبافی عبدالله قالیبافیپلدشتعبدالله پورعبدالهیپلدشت روستای شیدی176
قالیبافی علیخانی قالیبافیپلدشتمحمد علیخانی آذرمصرکانلوپلدشت روستای شیدی158
قالیبافی درویش زاده قالیبافیپلدشتجوانشیر درویش زادهپلدشت خیابان سرباز پلاک 125183
قالیبافی بهلول قالیبافیپلدشتبهلول شیخکانلوی میلانپلدشت روستای قلیش لانمیش180
قالیبافی عباس زاده قالیبافیپلدشترسول عباس زادهپلدشت خ رضوان160
قالیبافی حق دوست قالیبافیپلدشتصیام حق دوستپلدشت خ عمران کوچه کوکب پلاک 13169
قالیبافی زینال پور قالیبافیپلدشتمیرخلیل زینال پورپلدشت خ امام کوچه هلال احمر پلاک 11141