طراحی سایت در  استان اصفهان  شهر خمینی شهر برای
هدایای تبلیغاتی  استان اصفهان  شهر خمینی شهرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان اصفهان  شهر خمینی شهر
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 8,616

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فروشگاه سادات پزشکی_لوازم پزشکیاصفهان_خمینی شهرسید علی میر دامادیخیابان شریعتی شمالی روبروی ایستگاه اتوبوسرانی221
بافندگی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهرعلی دردمنددرچه -خیابان آیت اله درچه ای جنب شرکت گاز224
بافندگی ابراهیمیان هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهرفرزانه ابراهیمیان خوزانیخیابان کهندز خ 16 متری جنب مسجد ابو الفضل180
کیسه اسپادانا هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهرحسین نصرتیدستگرد قداده خیابان بسیج روبرویی مسجد الرضا189
بافندگی قارایی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهراکبر قارائیدرچه -اسلام آباد کوی بافندگان فرعی دوم182
بافندگی قارایی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهراکبر قارائیخیابان -امام شمالی -کوی طالبی پلاک 110226
بافندگی مرتضوی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهرسید محمد مرتضوی درچهدرچه -خیابان اسلام آباد -کوی بافندگان خ اول باغ213
تصفیه پنبه زمانی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهراکبر زمانی درچهدرچه -ترمینال کامیونداران درچه -جنب کیوان بار194
بافندگی نوروزی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهراحمدرضا نوروزی فروشانیخیابن شهید صدوقی کوه کوچک کوچه پنجم177
بافندگی بلدی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهریداله بلدی فروشانیخیابان شهید صدوقی کوه کوچک165
بافندگی مجیری هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهرکریم مجیری فروشانیخ شهید صدوقی کوه کوچک انتهای کوی مادی278
بافندگی کارخیران هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهرلطف اله کارخیران خوزانیخ طالقانی -پشت اداره برق-کوی شهید کارخیران160
بافندگی گنجی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهرمحمد گنجیاصغر آباد-کوچه ایستگاه شیر157
بافندگی ماجانی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهرعبداله ماجانی درچهدرچه -خیابان خط گاز شرقی کوی تماشا136
بافندگی مرتضوی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهرسید عیسی مرتضویدرچه -خیابان اسلام آباد کوی بافندگان130
بافندگی سلیمانی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهرابراهیم سلیمانیدرچه -خیابان آیت الله درچه ای -کوی سازندگی108
جوراب بافی نصیری هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهررحمن نصیری خوزانیخیابان 17 شهریور کوی 3986
بافندگی عابدی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهراحمد عابدی درچهدرچه خیابان امام فرعی 15 کوچه آفتاب80
بافندگی مجیری هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهرسیف اله مجیری فروشانیخیابان صدوقی -کوه کوچک کوی نسیم81
بافندگی یدالهی هنر و صنایع دستی_صنایع دستیاصفهان_خمینی شهرمحمد حسن یدالهی خوزانی-بلوار جمهوری اسلامی -روبروی پارک پیروزی پلاک12769