طراحی سایت در  استان مازندران  شهر جویبار برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر جویبارهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر جویبار
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 2,891

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
آرايش جوان آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویباراكبرحسن پورلاريميجويبار-روستاي لاريم-جنب پيراعلم272
آرايش باباطاهر آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویباررستم علي عليزادهجويبار -حيدر آباد بالاتر از حسينيه حيدرآباد290
آرایش فرامرز آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویبارفرامرز روحیجویبار-خ امام-کوچه سینمای سابق238
ارایش شقایق آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهمازندران_جویبارفاطمه یوسفیجویبار- روستای پهناب-(طالش محله) -روبروی هتل ستاره شمال232
آرایش شهر ساحل آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویبارسید عیسی میریجویبار-خ شریعتی-نرسیده به میدان معلم317
آرایش چهره آرا آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهمازندران_جویبارنسیبه نوروزیجویبار- کلاگر محله خ شهید گنجی کوچه حاج رمضان علی نژاد255
آرایشگاه بخشی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویبارغلامرضا بخشیجویبار-کلاگرمحله-خ شهید گنجی308
آرایشگاه جابر آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویبارجابر اصغرپورجویبار-کلاگرمحله-کوچه شهید معلمی-آرایش جابر319
آرایش فرزانگان آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویباردوست محمد نوریانجویبار- سراجکلا-جنب اداره کشاورزی -آرایش فرزانگان332
آرایشگاه حسین آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویبارحسین پنبه کارجویبار-خ شریعتی-کوچه شهنازی317
زیبا رویان آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهمازندران_جویبارسمیه مختابادیجویبار-خ امام -کوچه شهید ذکریاپور243
آرایشگاه پاپلی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویبارغلامرضا انصاریجویبار- خ امام روبروی بانک ملی334
آرایش جام جم آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویبارمحمد رضا محمودیجویبار-خ امام کوچه شهید چوپانی336
آرایش گیسو آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهمازندران_جویبارفاطمه جانبازیجویبار-خ بحرخزر-کوچه مطیعی268
آرایش سفید برفی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهمازندران_جویبارسیده حدیثه لاریمیجویبار-کوهیخیل-روبروی خ شهرداری265
آرایش مهدی آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویبارمهدی رحیمانیجویبار-سراجکلا-جنب نانوائی سعید آبیان254
آرایش حجت آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویبارسیدحجت محبوبیجویبار-کلاگرمحله-کوچه شهید مصلحی-آرایش حجت289
آرایشگاه زیباکده گلسرخ آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهمازندران_جویبارفاطمه بخشیجویبار کلاگرمحله-کوچه قادری پشت بانک تجارت182
آرایشگاه فتانه آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهمازندران_جویبارزینب فرجیجویبار-روستای بیزکی147
آرایش اکبر آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_جویباراکبر رجبیجویبار روستای درکاسر189