طراحی سایت در  استان مرکزی  شهر فراهان برای
هدایای تبلیغاتی  استان مرکزی  شهر فراهانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مرکزی  شهر فراهان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 512

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قنادی اکبری محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرامرکزی_فراهانمحمدعلی اکبری روحانفراهان بخش خنجین خیابان ولیعصرروبروی کوچه شهیدسلیمی185
کافی شاپ کندو غذا و رستوران_کافی شاپمرکزی_فراهانحمیدرضا دلفی فراهانیفراهان-فرمهین خیابان شهیدچمران پایین ترازآموزشگاه رانندگی197
مرغ وماهی محمدی محصولات غذایی_مرغ و ماهیمرکزی_فراهانحسین محمدیفراهان فرمهین بلوار قائم مقام فراهانی205
قصابی تلخابی محصولات غذایی_گوشت فروشیمرکزی_فراهاناسداله تلخابیفراهان -فرمهین خیابان شهیدچمران232
قصابی گاوی تلخابی محصولات غذایی_گوشت فروشیمرکزی_فراهانعلی تلخابیفراهان بخش خنجین روستای تلخاب202
قنادی آقاگلی محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرامرکزی_فراهاناکبر آقا گلیفراهان -فرمهین خیابان شهید چمران238
قصابی فشکی محصولات غذایی_گوشت فروشیمرکزی_فراهانفرهاد فشکیفراهان بخش خنجین روستای تلخاب198
بره سفید غذا و رستوران_فست فودمرکزی_فراهانخدیجه خسروانی فراهانیفراهان-فرمهین-میدان قائم مقام فراهانی179
قصابی گاوی رمضانی محصولات غذایی_گوشت فروشیمرکزی_فراهانحامد رمضانیفراهان-فرمهین-میدان قائم مقام فراهانی بازارچه امام رضا153
ساندویچی سلطانی خدمات مجالس_تشریفات مجالسمرکزی_فراهانمجید سلطانیفراهان-فرمهین-خیابان شهید فهمیده208
قصابی حقیقت محصولات غذایی_گوشت فروشیمرکزی_فراهانعلی اوسط تلخابیفراهان بخش خنجین روستای تلخاب218
رستوران جوان غذا و رستوران_رستورانمرکزی_فراهانروح اله برزآبادی فراهانیفراهان-فرمهین-خیابان شهیدفهمیده186
قصابی مرادی پور محصولات غذایی_گوشت فروشیمرکزی_فراهاناصغر مرادی پورفراهان بخش خنجین روستای تلخاب212
قصابی سقرجوقی محصولات غذایی_گوشت فروشیمرکزی_فراهانمحمد رضا سقرجوقی فراهانیفراهان-فرمهین- روستای مجدآباد کهنه194
رستوران گل مریم غذا و رستوران_رستورانمرکزی_فراهانسعید فراهانیفراهان-فرمهین-میدان قائم مقام فراهانی220
ساندویچی جوان غذا و رستوران_فست فودمرکزی_فراهانفرهادنیکچه فراهانیفراهان-فرمهین-ابتدای خیابان معلم جنب پمپ بنزین169
کبابی نجف آبادی غذا و رستوران_کبابی و جگرکیمرکزی_فراهانمحمدابراهیم نجف آبادیفراهان فرمهین میدان قائم مقام فراهانی191
قنادی قصر محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرامرکزی_فراهانصفر جام آبادیفراهان فرمهین بلوار قائم مقام فراهانی242
قصابی گوسفندی خلت آبادی محصولات غذایی_گوشت فروشیمرکزی_فراهانعلی خلت آبادی فراهانیفرمهین بلوار شهید فهمیده226
اغذیه فروشی بهزادی غذا و رستوران_فست فودمرکزی_فراهانجواد بهزادیفرمهین میدان قائم مقام ابتدای بلوار امیر کبیر168