طراحی سایت در  استان ایلام  شهر بدره برای
هدایای تبلیغاتی  استان ایلام  شهر بدرههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان ایلام  شهر بدره
تعداد کل: 140

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تاسیسات آب و برق محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_بدرهمجتبی فاضلیبدره خیابان امام(ره)جنب سالن شهیده فهمیده9
خواربار فروشی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_بدرهیوسف لارتیبدره - خیابان امام(ره) 110
عمده فروشی گوشت محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_بدرهنجیمه محمدرشیدیدره شهر - بدره خ امام (ره )روبروی پاساژ قائم 18
جوشکاری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_بدرهقباد حسن زادهبدره - خیابان امام(ره) 19
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_بدرهاسد دلگرمبدره - شهرک ولیعصر 09
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیایلام_بدرهفاطمه یاریبدره خیابان شهید غفاری 9
پیشگامان نگین صنعت خدمات ساختمان_سیستم های حفاظتیایلام_بدرهیاسر مرادی خیابان امام325
رجب علی سبزی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهرجب علی سبزیبدره346
فریدون لارتی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهفریدون لارتیبدره373
مصطفی یار احمدی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهمصطفی یار احمدیبدره364
علی صفری راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهعلی صفریبدره349
کاظم پرماه راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهکاظم پرماهبدره345
علی رضا کردی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهعلی رضا کردیبدره312
امین پیری راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهامین پیریبدره365
مهدی اعظمی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهمهدی اعظمیبدره347
آقا رض نور علی زاده راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهآقا رض نور علی زادهبدره333
بهرام کریمی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهبهرام کریمیبدره365
حسن شاهمرادی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهحسن شاهمرادیبدره340
رسول فیضی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهرسول فیضیبدره367
سعید محمدی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانایلام_بدرهسعید محمدیبدره363