طراحی سایت در  استان هرمزگان  شهر بستک برای
هدایای تبلیغاتی  استان هرمزگان  شهر بستکهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان هرمزگان  شهر بستک
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,659

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
کتابفروشی امام شافعی نشر و انتشارات_کتاب و مجلههرمزگان_بستکمحمد روان پروربستک- خیابان امام خمینی، روبروی بانک تجارت139
دنیای کوچک تحریر نشر و انتشارات_لوازم تحریرهرمزگان_بستکمحمد حاتمیانبستک- خیابان کانال167
پارچه نویسی هنر آموزش_آموزشگاه هنرهای تجسمیهرمزگان_بستکعبدالغنی احمدنیابستک- خیابان تربیت بدنی روبروی اداره مخابرات124
کتابفروشی و نوشت افزارقلم نشر و انتشارات_کتاب و مجلههرمزگان_بستکعلی امانیشهرستان بستک- جناح114
کتابفروشی امید نشر و انتشارات_کتاب و مجلههرمزگان_بستکمسعود راه پیمابستک- خیابان امام خمینی، 30 متری جهارراه راهنمایی و رانندگی169
تعمیر لوازم سرد کننده محققی خدمات منازل_تعمیر لوازم خانگیهرمزگان_بستکمحمد رسول محققیشهرستان بستک- بخش مرکزی-روستای دهنگ110
تک مارت موبایل کامپیوتر و الکترونیک_موبایلهرمزگان_بستکجمشید شیخیشهرستان بستک- بخش جناح- شهر جناح1514
کتابفروشی و نوشت افزار خلیج فارس نشر و انتشارات_کتاب و مجلههرمزگان_بستکفریده فتوتشهرستان بستک- بخش مرکزی، روستای برکه لاری، خیابان اصلی161
ویدئوکلوپ جناح کامپیوتر و الکترونیک_فروشندگان نرم افزار و CDهرمزگان_بستکعبدالله داراجناح،ابتدای جاده فرامرزان121
تعمیر لوازم سرد کننده عدالت خدمات منازل_تعمیر لوازم خانگیهرمزگان_بستکمحمد کرکشهرستان بستک- بخش جناح- روستای هنگویه128
نوارفروشی غزل کامپیوتر و الکترونیک_فروشندگان نرم افزار و CDهرمزگان_بستکعبدالخالق فرخزادشهرستان بستک،بخش جناح،کوخرد119
استودیوضبط موسیقی کامپیوتر و الکترونیک_فروشندگان نرم افزار و CDهرمزگان_بستکمجیدروزگردبستک،خیابان قدس،محله شهرجدید130
رایانه فردا کامپیوتر و الکترونیک_فروشندگان نرم افزار و CDهرمزگان_بستکسید یعقوب قادریشهرستان بستک- بخش مرکزی-روستای تدرویه-محله بالا جنب مدرسه راهنمائی پسرانه محمدی138
شباب بستک کامپیوتر و الکترونیک_فروشندگان نرم افزار و CDهرمزگان_بستکمحمدامین احمدیبستک،خیابان امام خمینی(ره)،جنب نانوایی پالزوان116
تعمیر لوازم سرد کننده آبادانا خدمات منازل_تعمیر لوازم خانگیهرمزگان_بستکیاسر رضاییشهرستان بستک- بخش مرکزی-روستای ایلود121
ویدیوکلوپ رسانه کامپیوتر و الکترونیک_فروشندگان نرم افزار و CDهرمزگان_بستکفاطمه یحیاییبستک،خیابان امام خمینی(ره)،نرسیده به چهارراه راهنمایی ورانندگی119
مشاور املاک عدل جناح خدمات ساختمان_مشاورین املاکهرمزگان_بستکامید حسین پورشهرستان بستک- جناح- خیابان پمپ بنزین107
ویدئوکلوپ آوینا کامپیوتر و الکترونیک_فروشندگان نرم افزار و CDهرمزگان_بستکعبدالله یوسفیشهرستان بستک،کوخرد،روبروی بهزیستی109
سیم پیچی احمدی صنعت_سیم پیچی و الكتروموتورهرمزگان_بستکناصر احمدیشهرستان بستک- روستای چاه بنارد96
تابلو سازی جهانگیریه آموزش_آموزشگاه هنرهای تجسمیهرمزگان_بستکاحمدنور احمدیشهرستان بستک- بخش مرکزی، روستای کوهیچ69