بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقان برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقان
تعداد کل: 179

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
زراعت محصولات غذایی_میوه و تره بارزارع خیابان ولی عصر جنوبی66
پایپینگ کار صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمی  666
رضا باقري صنعت_کارخانه هارضا باقريفارسان - شهرك صنعتي جونقان492
منصور محمدي صنعت_کارخانه هامنصور محمديفارسان - شهرك صنعتي جونقان506
وحيد عبدالهي صنعت_کارخانه هاوحيد عبدالهيفارسان - شهرك صنعتي جونقان496
ابراهيم سليماني فارساني وسيديوسف مرتضوي صنعت_کارخانه هاسليمانيفارسان - شهرك صنعتي جونقان455
محمد حسن حري صنعت_کارخانه هامحمد حسن حريشهرستان فارسان_شهرك صنعتي جونقان541
فيروز مهر فارسان صنعت_کارخانه هاموسي القاصيفارسان - شهرك صنعتي جونقان612
خدامرادحضوري صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان480
سامان شيمي بختياري صنعت_کارخانه هاضيائيفارسان - شهرك صنعتي جونقان444
علي رحيمي ومنوچهراكبري صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان463
سيامك اميريان صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان512
داودشاداب و زينت قلع كاريزد صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان458
بهنام فروزنده جونقاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان485
عباس بختياري جونقاني صنعت_کارخانه هاعباس بختياري جونقانيشهرك صنعتي جونقان466
مصطفي اقبالي بابادي وعلي هاشمي ومحمدرضارضايي بابادي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان486
آذين پلاستيك جونقان صنعت_کارخانه هاسعيد افشاريشهرك صنعتي جونقان482
ناصركياني منش صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان468
عباس محمودي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان521
محمودقاسمي جونقاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان325
-->