بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقان برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقان
تعداد کل: 179

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
زراعت محصولات غذایی_میوه و تره بارزارع خیابان ولی عصر جنوبی20
پایپینگ کار صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمی  635
رضا باقري صنعت_کارخانه هارضا باقريفارسان - شهرك صنعتي جونقان457
منصور محمدي صنعت_کارخانه هامنصور محمديفارسان - شهرك صنعتي جونقان453
وحيد عبدالهي صنعت_کارخانه هاوحيد عبدالهيفارسان - شهرك صنعتي جونقان465
ابراهيم سليماني فارساني وسيديوسف مرتضوي صنعت_کارخانه هاسليمانيفارسان - شهرك صنعتي جونقان427
محمد حسن حري صنعت_کارخانه هامحمد حسن حريشهرستان فارسان_شهرك صنعتي جونقان464
فيروز مهر فارسان صنعت_کارخانه هاموسي القاصيفارسان - شهرك صنعتي جونقان488
خدامرادحضوري صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان453
سامان شيمي بختياري صنعت_کارخانه هاضيائيفارسان - شهرك صنعتي جونقان415
علي رحيمي ومنوچهراكبري صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان432
سيامك اميريان صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان432
داودشاداب و زينت قلع كاريزد صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان429
بهنام فروزنده جونقاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان444
عباس بختياري جونقاني صنعت_کارخانه هاعباس بختياري جونقانيشهرك صنعتي جونقان439
مصطفي اقبالي بابادي وعلي هاشمي ومحمدرضارضايي بابادي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان443
آذين پلاستيك جونقان صنعت_کارخانه هاسعيد افشاريشهرك صنعتي جونقان442
ناصركياني منش صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان419
عباس محمودي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان485
محمودقاسمي جونقاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان298
-->