بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر سروستان برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر سروستانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر سروستان
تعداد کل: 1,377

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
نانوایی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفارس_سروستانحیدری 4
خرده فروشی پوشاک پوشاک_پوشاک مردانهفارس_سروستانحسین امینی سروستانیخ امام خمینی(ره) روبروی کوچه 17 9366756
خرده فروشی مصالح ساختمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیفارس_سروستانمهدی جلیلی نسبروستای مهارلو جنب مخابرات 1311165
خرده فروشی شیشه هوشمند خدمات ساختمان_شیشه ساختمانفارس_سروستانمسعود هوشمند سروستانیسروستان خیابان بید علیا58
خرده فروشی لوازم الکتریکی روحانی خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانفارس_سروستانکهزاد روحانی سروستانیخ امام خمینی(ره) نبش بولوار رباط پشت داروخانه امیر کبیر 9649159
خرده فروشی لوازم الکتریکی خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانفارس_سروستانروح اله فرهادی تزنگیخ امام خمینی(ره) خیابان جمهوری اسلامی-نبش کوچه 22 5388661
مرغ فروشی شفیعی محصولات غذایی_مرغ و ماهیفارس_سروستانداریوش شفیعی سروستانیخ امام خمینی(ره) روبروی داروخانه امیر کبیر 1619459
خواربار فروشی طالبزاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانحسن طالبزاده سروستانیخ امام خمینی(ره) بولوار رسالت بین کوچه 5 و 7 6937160
سوپر مارکت طاهری فر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانامید طاهری فرخ امام خمینی(ره) روبروی پمپ بنزین 9914862
خواربار فروشی خوشبو محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانحمید رضا خوشبو تزنگیخ امام خمینی(ره) خ علی اکبر روحانی روبروی کوچه 2 3676655
سقط فروشی عدالت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانکرامت عدالت سروستانیخ امام خمینی(ره) جنب مسجد شهدای سرو 9197862
سقط فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستاننصراله مهدیزادهخ امام خمینی(ره) جنب پمپ بنزین 1533557
خواربار فروشی و لبنیات فتحی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانرضا فتحیخ امام خمینی(ره) خ شهید علی اکبر روحانی- نبش کوچه 5 3747359
سوپرمارکت سلطانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانخداداد سلطانی سروستانیخ امام خمینی(ره) نبش کوچه 14 روبروی بانک تجارت 9639157
سوپر مارکت عبدالهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانمسیح اله عبدالهیخ امام خمینی(ره) جنب کوچه 34 7886959
سوپر مارکت کریمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانابراهیم کریمی کوچیسروستان-خ امام خمینی(ره) خیابان بولوار دانشگاه 9437356
سوپر مارکت احمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستاناحسان احمدیخ امام خمینی(ره) ابتدای بولوار رباط 9794958
خواربار فروشی چمنی فرد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانغلامرضا چمنی فردامام خمینی(ره) نرسیده به میدان انقلاب ندارد 6877661
لوازم خانگی افراشته لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیفارس_سروستانامامداد افراشته سروستانیخیابان امام خمینی(ره) خیابان امام حسین نبش کوچه 1 9168958
فروش انواع فرش نجفی دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_سروستانحمید نجفیخیابان امام خمینی(ره) روبروی کوچه 17 9366855