بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر سروستان برای
تعداد کل: 1,378

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
برق کشی ساختمان خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانمحمدسروستان فارس296
نانوایی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیحیدری 321
خرده فروشی پوشاک پوشاک_پوشاک مردانهحسین امینی سروستانیخ امام خمینی(ره) روبروی کوچه 17 93667412
خرده فروشی مصالح ساختمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیمهدی جلیلی نسبروستای مهارلو جنب مخابرات 13111387
خرده فروشی شیشه هوشمند خدمات ساختمان_شیشه ساختمانمسعود هوشمند سروستانیسروستان خیابان بید علیا363
خرده فروشی لوازم الکتریکی روحانی خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانکهزاد روحانی سروستانیخ امام خمینی(ره) نبش بولوار رباط پشت داروخانه امیر کبیر 96491470
خرده فروشی لوازم الکتریکی خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانروح اله فرهادی تزنگیخ امام خمینی(ره) خیابان جمهوری اسلامی-نبش کوچه 22 53886517
مرغ فروشی شفیعی محصولات غذایی_مرغ و ماهیداریوش شفیعی سروستانیخ امام خمینی(ره) روبروی داروخانه امیر کبیر 16194521
خواربار فروشی طالبزاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسن طالبزاده سروستانیخ امام خمینی(ره) بولوار رسالت بین کوچه 5 و 7 69371653
سوپر مارکت طاهری فر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارامید طاهری فرخ امام خمینی(ره) روبروی پمپ بنزین 99148676
خواربار فروشی خوشبو محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحمید رضا خوشبو تزنگیخ امام خمینی(ره) خ علی اکبر روحانی روبروی کوچه 2 36766553
سقط فروشی عدالت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارکرامت عدالت سروستانیخ امام خمینی(ره) جنب مسجد شهدای سرو 91978398
سقط فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارنصراله مهدیزادهخ امام خمینی(ره) جنب پمپ بنزین 15335391
خواربار فروشی و لبنیات فتحی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباررضا فتحیخ امام خمینی(ره) خ شهید علی اکبر روحانی- نبش کوچه 5 37473538
سوپرمارکت سلطانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخداداد سلطانی سروستانیخ امام خمینی(ره) نبش کوچه 14 روبروی بانک تجارت 96391475
سوپر مارکت عبدالهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمسیح اله عبدالهیخ امام خمینی(ره) جنب کوچه 34 78869416
سوپر مارکت کریمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارابراهیم کریمی کوچیسروستان-خ امام خمینی(ره) خیابان بولوار دانشگاه 94373374
سوپر مارکت احمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراحسان احمدیخ امام خمینی(ره) ابتدای بولوار رباط 97949349
خواربار فروشی چمنی فرد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارغلامرضا چمنی فردامام خمینی(ره) نرسیده به میدان انقلاب ندارد 68776487
لوازم خانگی افراشته لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیامامداد افراشته سروستانیخیابان امام خمینی(ره) خیابان امام حسین نبش کوچه 1 91689373
-->