بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر قائم شهر برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر قائم شهرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر قائم شهر
تعداد کل: 31,466

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالیشویی ساوین شور شعبه قائمشهر خدمات منازل_قالیشوییمازندران_قائم شهرمحبیقائمشهر/خیابان بابل/16متری اول/لاله4 قائمشهر- خیابان بابل- 16 متری اول- لاله425
خدمات فنی جوشکار برقکار تعمیر خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریمازندران_قائم شهررستگار 7
تعمیرات موبایل کامپیوتر و الکترونیک_موبایلمازندران_قائم شهرسید رضا محمدی قائمشهر خیابان ساری مهمانسرا نبش میدان 6
پروفیل سازان طبرستان صنعت_کارخانه هامازندران_قائم شهرآقای شمس آبادی 30
جناب آقاي پدرو ياور پور خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرجناب آقای پدرو یاور پورخ بابل- روبروي رستورانجوجه کلاش- خ 16متري- کوچه مرمر- پ25449
جناب آقاي نعمت جباري نژاد خدمات ساختمان_يراق آلات کابینت و چوبمازندران_قائم شهرجناب آقای نعمت جباری نژادخ ساري رو به روي عبور بوتان گاز48
جناب آقاي حميد سليمان پور خدمات ساختمان_يراق آلات کابینت و چوبمازندران_قائم شهرجناب آقای حمید سلیمان پور جاده نظامي - روستاي ديز آباد 49
سرکار خانم فتانه جانبابائي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرسرکار خانم فتانه جانبابائیقاديکلا ارطه رو به روي بخچال سازي شکري46
جناب آقاي پرويز جرباني خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرجناب آقای پرویز جربانیميدان جانبازان بعد از ماسوله44
سرکار خانم باهره دلاوري امرئي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرسرکار خانم باهره دلاوری امرئیخ کوچکسرا نبش شقايق2048
جناب آقاي حميدرضا محمدي کوچکسرايي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرجناب آقای حمیدرضا محمدی کوچکسراییخ جويبار ابتداي خ ظرافت41
جناب آقاي مرتضي ذاکري خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرجناب آقای مرتضی ذاکریخ جويبار کوچه ظرافت47
جناب آقاي عيسي عرب فيروز جاش خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرجناب آقای عیسی عرب فیروز جاشجاده بابل روستاي سراج کلا46
جناب آقاي کامبيز جهانگير ارمني صنعت_صنعت چوبمازندران_قائم شهرجناب آقای کامبیز جهانگیر ارمنیخ تهران رو به روي مسجد جامع51
جناب آقاي باب الله رمضاني قاديکائي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرجناب آقای باب الله رمضانی قادیکائیپل سه تير کوچه شهيد تنمد رود43
جناب آقاي بهروز توکلي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرجناب آقای بهروز توکلیمطهري محله خ شهيد روح الهي46
جناب آقاي مصطفي شهيدي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرجناب آقای مصطفی شهیدی خ تهران 300متر بالا تر از مزار شهدا 44
جناب آقاي حسين برومند خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرجناب آقای حسین برومند اتوبان ساري - جنب اصغر جوجه 50
جناب آقاي امير احمد ابراهيميان خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرجناب آقای امیر احمد ابراهیمیان خ بابل روبروي بانک تجارت 45
مهر لي خاني راد خدمات ساختمان_کابینتمازندران_قائم شهرمهر لی خانی راد خ کفشگرکلا - کمر بندي غربي47