بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر زاهدان برای
هدایای تبلیغاتی  استان سیستان و بلوچستان  شهر زاهدانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سیستان و بلوچستان  شهر زاهدان
تعداد کل: 24,157

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
گل فروشی خدمات مجالس_گل فروشی و گل و گیاهسیستان و بلوچستان_زاهدان رزقکاربلوار بزرگمهر مقابل بزرگمهر 23 3
خواجه آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیسیستان و بلوچستان_زاهدان  3
کافینت مهندس کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتسیستان و بلوچستان_زاهدان  زاهدان بلوار کوثر حدفاصل کوثر ۲۸ و ۳۰23
تصفیه آب سرحدی لوازم خانگی_تصفیه آب و هواسیستان و بلوچستان_زاهدانمرتضی سرحدی تقاطع خیابان مصطفی خمینی ورازی3
تایپ و تکثیر شایان شیوان پور نشر و انتشارات_تایپ و کپیسیستان و بلوچستان_زاهدانمحمد زاهدان تقاطع معلم و دانشجو زاهدان تقاطع معلم و دانشجو51
اتشنشانی خدمات شهری_شهرداریسیستان و بلوچستان_زاهدانسراوانی _ایستگاه 206 اتشنشانی تقاطع شوراوسهروردی29
جناب آقاي ساعدي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای ساعدیزيباشهر - خيابان البرز - جنب البرز 152
جناب آقاي ساعدي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای ساعدیشهرک صنعتي کارگاهي - بلوار تلاش - ميلان 356
شرکت آرين ساعد خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانسیستان و بلوچستان_زاهدانشرکت آرین ساعدبلوار خرمشر بين 45و 47 59
جناب آقاي نعمت اله دستلاف ناروئي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای نعمت اله دستلاف ناروئیشهرک کارگاهي بلوار کار50
جناب آقاي حميد طاهري پور صنعت_صنعت چوبسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای حمید طاهری پور کشاورز روبروي پمپ بنزين 53
جناب آقاي محمد طاهري پور صنعت_صنعت چوبسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای محمد طاهری پور فاضلي تقاطع کوثر 52
جناب آقاي علي طاهري پور صنعت_صنعت چوبسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای علی طاهری پورکمربندي خرمشهر - مقابل بانک ملت 50
جناب آقاي محمد داوطلب قروتخوار خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای محمد داوطلب قروتخوارخ بدر نبش بدر 855
جناب آقاي رضا حسين پور صنعت_صنعت چوبسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای رضا حسین پور مزاري روبروي مزاري 3650
جناب آقاي اسحق شيبک خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای اسحق شیبک شهرک کارگاهي خ پيشرو 52
جناب اقاي سلطانعلي رحماني خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب اقای سلطانعلی رحمانیشهرک کارگاهي بلوار کاووش48
جناب آقاي اله بخش ريگي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای اله بخش ریگیامام خميني شرقي - جنب امام خميني 19 50
جناب آقاي شاهگل ريگي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای شاهگل ریگی شهرک کارگاهي -خ پيشرو47
جناب آقاي ملک بيک ريگي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای ملک بیک ریگیشهرک کارگاهي مقابل سوله ها52
-->