بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر زاهدان برای
هدایای تبلیغاتی  استان سیستان و بلوچستان  شهر زاهدانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سیستان و بلوچستان  شهر زاهدان
تعداد کل: 24,157

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
گل فروشی خدمات مجالس_گل فروشی و گل و گیاهسیستان و بلوچستان_زاهدان رزقکاربلوار بزرگمهر مقابل بزرگمهر 23 8
خواجه آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیسیستان و بلوچستان_زاهدان  7
کافینت مهندس کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتسیستان و بلوچستان_زاهدان  زاهدان بلوار کوثر حدفاصل کوثر ۲۸ و ۳۰29
تصفیه آب سرحدی لوازم خانگی_تصفیه آب و هواسیستان و بلوچستان_زاهدانمرتضی سرحدی تقاطع خیابان مصطفی خمینی ورازی6
تایپ و تکثیر شایان شیوان پور نشر و انتشارات_تایپ و کپیسیستان و بلوچستان_زاهدانمحمد زاهدان تقاطع معلم و دانشجو زاهدان تقاطع معلم و دانشجو54
اتشنشانی خدمات شهری_شهرداریسیستان و بلوچستان_زاهدانسراوانی _ایستگاه 206 اتشنشانی تقاطع شوراوسهروردی32
جناب آقاي ساعدي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای ساعدیزيباشهر - خيابان البرز - جنب البرز 156
جناب آقاي ساعدي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای ساعدیشهرک صنعتي کارگاهي - بلوار تلاش - ميلان 360
شرکت آرين ساعد خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانسیستان و بلوچستان_زاهدانشرکت آرین ساعدبلوار خرمشر بين 45و 47 62
جناب آقاي نعمت اله دستلاف ناروئي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای نعمت اله دستلاف ناروئیشهرک کارگاهي بلوار کار54
جناب آقاي حميد طاهري پور صنعت_صنعت چوبسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای حمید طاهری پور کشاورز روبروي پمپ بنزين 55
جناب آقاي محمد طاهري پور صنعت_صنعت چوبسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای محمد طاهری پور فاضلي تقاطع کوثر 54
جناب آقاي علي طاهري پور صنعت_صنعت چوبسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای علی طاهری پورکمربندي خرمشهر - مقابل بانک ملت 52
جناب آقاي محمد داوطلب قروتخوار خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای محمد داوطلب قروتخوارخ بدر نبش بدر 857
جناب آقاي رضا حسين پور صنعت_صنعت چوبسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای رضا حسین پور مزاري روبروي مزاري 3652
جناب آقاي اسحق شيبک خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای اسحق شیبک شهرک کارگاهي خ پيشرو 55
جناب اقاي سلطانعلي رحماني خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب اقای سلطانعلی رحمانیشهرک کارگاهي بلوار کاووش50
جناب آقاي اله بخش ريگي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای اله بخش ریگیامام خميني شرقي - جنب امام خميني 19 52
جناب آقاي شاهگل ريگي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای شاهگل ریگی شهرک کارگاهي -خ پيشرو49
جناب آقاي ملک بيک ريگي خدمات ساختمان_کابینتسیستان و بلوچستان_زاهدانجناب آقای ملک بیک ریگیشهرک کارگاهي مقابل سوله ها54