بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خراسان جنوبی  شهر قائنات برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان جنوبی  شهر قائناتهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان جنوبی  شهر قائنات
تعداد کل: 6,933

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
زعفران قاین محصولات غذایی_زعفرانخراسان جنوبی_قائناتعربزاده قاین خیابان مهدیه رویه روی مهدیه 22
آرافرم خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتخراسان جنوبی_قائناتآرافرمخيابان جانبازان - بعد از چهارراه - پلاک 5448
جناب آقاي محمود بخشي خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای محمود بخشیميدان تره بار- واحد شماره4 شهرداري46
جناب آقاي علي اکبر سبز کار خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای علی اکبر سبز کارپشت پل ژاندارمري- خ شهيد بهشتي49
جناب آقاي عبداله کاسب زاده خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای عبداله کاسب زادهخ جانبازان- بين جانباز 1و354
جناب آقاي محمدرضا زرگر خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای محمدرضا زرگرخ امام رضا48
جناب آقاي عليرضا قلندري خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای علیرضا قلندریخ جانبازان- نبش جانبازان1549
جناب آقاي سيد احمد ترحمي خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای سید احمد ترحمیميدان طالقاني44
توليدکننده توليد مصنوعات چوبي در شهر قائن خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتنامشخصبخش زهان- روستاي زردان40
جناب آقاي علي ابراهبم زاده خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای علی ابراهبم زادهشهر خضري- دشت بياض- بلوار آزادگان- پلاک10243
جناب آقاي محمد رضا رضا نژاد خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای محمد رضا رضا نژاد شهر خضري بلوار آزادگان42
جناب آقاي ابو تراب زاده خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای ابو تراب زادهميدان مبارزان روبروي ترمينال مسافر بري 43
جناب آقاي سيد محمد ناصري خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای سید محمد ناصریبلوار سيمان نبش بلوار 22 آذر 42
جناب آقاي علي حبيب الهي خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای علی حبیب الهیخ شهيد رجائي - روبروي تاکسي تلفني ستاره شهر43
جناب آقاي محمد حسين فرخي خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای محمد حسین فرخیخ شهيد امين زاده نرسيده به سه راه جانبازان 44
جناب آقاي حسن شخمگر خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای حسن شخمگرخ شهيد مطهري - نبش مطهري 3 پلاک 5141
جناب آقاي سيد جواد حسيني نژاد خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای سید جواد حسینی نژاد بلوار بسيج کوي خانه معلم42
جناب آقاي محمد حسين تقي نيا خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای محمد حسین تقی نیاشهرک وليعصر 40
جناب آقاي سيد فضل سيروسي خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای سید فضل سیروسیخ امام خميني جنب طلا فروشي شخمگر 44
جناب آقاي محمد رضا حسن پور مقدم خدمات ساختمان_کابینتخراسان جنوبی_قائناتجناب آقای محمد رضا حسن پور مقدمخ امام خميني ره کوچه شهيد صباني 44