بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر کوهرنگ برای
تعداد کل: 1,104

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
صمصامی خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروزیبا مرادیصمصامی - منابع طبیعی - خیابان امیر آباد - خیابان بازفت - طبقه همکف461
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباررحمت اله نجفی بابادیچلگرد - شهدا - کوچه فرعی سوم - کوچه جوی - طبقه همکف355
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارملکه محمدی احمدمحمودیحمزه آباد - روستای دشت زرین - کوچه شهید یار علی محمدی - کوچه فرعی - پلاک 13 - طبقه همکف367
آرشام محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسام قاسمی قاسموندچم قلعه - روستای بازفت پایین - کوچه فرعی اول - جاده مسجدسلیمان - پلاک 8 - طبقه همکف470
کوهرنگ خدمات وسایل نقلیه_سیم پیچی و باطری سازیعباس احمدی میرقائدچلگرد - شهدا - کوچه جوی - بلوار امام خمینی - طبقه اول462
زردکوه محصولات غذایی_مرغ و ماهیماهزاده بدریچلگرد - م سرداران - ک - خیابان انقلاب - طبقه همکف352
آیان نشر و انتشارات_لوازم تحریرزهرا عسگری حسن وندبازفت - کمیته امداد - خیابان اصلی - کوچه شمالی - طبقه همکف369
زردکوه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراسفندیار عسگری حسن وندبازفت - کمیته امداد - خیابان اصلی - کوچه شمالی - طبقه همکف435
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمهری باقری گلهملک آباد - روستای شوراب تنگزی - بهداشت - خیابان اصلی - طبقه اول310
به مدیریت علیقلی بدری حاجیور محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلیقلی بدری حاجیورچلگرد - م سرداران - کوچه فرعی سوم - بلوار سپاه - طبقه همکف354
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیدحشمت اله دادورچلگرد - شهدا - کوچه شهید فرامرزی - بلوار امام خمینی - پلاک 1 - طبقه اول358
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیدمیرزا دادورچلگرد - شهدا - کوچه شهید فرامرزی - بلوار امام خمینی - طبقه همکف350
مرغ و ماهی محصولات غذایی_مرغ و ماهیسیدابوذر موسوی مرامچلگرد - شهدا - کوچه شهید فرامرزی - بلوار امام خمینی - طبقه همکف406
کوشان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسمیه یوسفی شیخ رباطمورز - روستای بازفت پایین - کوچه حافظ - خیابان اصلی - پلاک 40 - طبقه همکف425
کیوان محصولات غذایی_مرغ و ماهیگل افروز خدادادیعلی آباد(قلعه علی آباد) - روستای دشت زرین - کوچه فردوسی - پلاک 1 - طبقه اول388
ماهان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی یوسفی بابادیشهرک امام حسین - روستای شوراب تنگزی - خیابان کمربندی 2 - کوچه 4 - طبقه همکف325
قصابی محصولات غذایی_گوشت فروشیجان محمد امانی بابادیدهنو علیا - روستای شوراب تنگزی - خیابان شهید مرتضی امانی - خیابان اصلی - طبقه همکف346
ملک آباد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیاوش محمدحسینیملک آباد - روستای شوراب تنگزی - بهداشت - خیابان اصلی - خیابان ورودی - پلاک 1 - طبقه همکف375
برادران خدادادی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباررسول خدادادی گلهفریدون آباد(قلعه فریدون) - روستای دشت زرین - جاده اصلی - خیابان ورودی - طبقه همکف362
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمهدی امانی بابادیدهنو علیا - روستای شوراب تنگزی - کوچه بهارستان - خیابان اصلی - طبقه همکف367
-->