بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر کوهرنگ برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر کوهرنگهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر کوهرنگ
تعداد کل: 1,104

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
صمصامی خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروچهارمحال وبختیاری_کوهرنگزیبا مرادیصمصامی - منابع طبیعی - خیابان امیر آباد - خیابان بازفت - طبقه همکف58
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگرحمت اله نجفی بابادیچلگرد - شهدا - کوچه فرعی سوم - کوچه جوی - طبقه همکف50
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگملکه محمدی احمدمحمودیحمزه آباد - روستای دشت زرین - کوچه شهید یار علی محمدی - کوچه فرعی - پلاک 13 - طبقه همکف52
آرشام محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگحسام قاسمی قاسموندچم قلعه - روستای بازفت پایین - کوچه فرعی اول - جاده مسجدسلیمان - پلاک 8 - طبقه همکف55
کوهرنگ خدمات وسایل نقلیه_سیم پیچی و باطری سازیچهارمحال وبختیاری_کوهرنگعباس احمدی میرقائدچلگرد - شهدا - کوچه جوی - بلوار امام خمینی - طبقه اول61
زردکوه محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_کوهرنگماهزاده بدریچلگرد - م سرداران - ک - خیابان انقلاب - طبقه همکف61
آیان نشر و انتشارات_لوازم تحریرچهارمحال وبختیاری_کوهرنگزهرا عسگری حسن وندبازفت - کمیته امداد - خیابان اصلی - کوچه شمالی - طبقه همکف50
زردکوه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگاسفندیار عسگری حسن وندبازفت - کمیته امداد - خیابان اصلی - کوچه شمالی - طبقه همکف59
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگمهری باقری گلهملک آباد - روستای شوراب تنگزی - بهداشت - خیابان اصلی - طبقه اول54
به مدیریت علیقلی بدری حاجیور محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگعلیقلی بدری حاجیورچلگرد - م سرداران - کوچه فرعی سوم - بلوار سپاه - طبقه همکف55
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگسیدحشمت اله دادورچلگرد - شهدا - کوچه شهید فرامرزی - بلوار امام خمینی - پلاک 1 - طبقه اول62
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگسیدمیرزا دادورچلگرد - شهدا - کوچه شهید فرامرزی - بلوار امام خمینی - طبقه همکف59
مرغ و ماهی محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_کوهرنگسیدابوذر موسوی مرامچلگرد - شهدا - کوچه شهید فرامرزی - بلوار امام خمینی - طبقه همکف56
کوشان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگسمیه یوسفی شیخ رباطمورز - روستای بازفت پایین - کوچه حافظ - خیابان اصلی - پلاک 40 - طبقه همکف60
کیوان محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_کوهرنگگل افروز خدادادیعلی آباد(قلعه علی آباد) - روستای دشت زرین - کوچه فردوسی - پلاک 1 - طبقه اول58
ماهان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگعلی یوسفی بابادیشهرک امام حسین - روستای شوراب تنگزی - خیابان کمربندی 2 - کوچه 4 - طبقه همکف54
قصابی محصولات غذایی_گوشت فروشیچهارمحال وبختیاری_کوهرنگجان محمد امانی بابادیدهنو علیا - روستای شوراب تنگزی - خیابان شهید مرتضی امانی - خیابان اصلی - طبقه همکف58
ملک آباد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگسیاوش محمدحسینیملک آباد - روستای شوراب تنگزی - بهداشت - خیابان اصلی - خیابان ورودی - پلاک 1 - طبقه همکف63
برادران خدادادی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگرسول خدادادی گلهفریدون آباد(قلعه فریدون) - روستای دشت زرین - جاده اصلی - خیابان ورودی - طبقه همکف59
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارچهارمحال وبختیاری_کوهرنگمهدی امانی بابادیدهنو علیا - روستای شوراب تنگزی - کوچه بهارستان - خیابان اصلی - طبقه همکف58