بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر کوهرنگ برای
تعداد کل: 1,104

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
صمصامی خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروزیبا مرادیصمصامی - منابع طبیعی - خیابان امیر آباد - خیابان بازفت - طبقه همکف558
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباررحمت اله نجفی بابادیچلگرد - شهدا - کوچه فرعی سوم - کوچه جوی - طبقه همکف477
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارملکه محمدی احمدمحمودیحمزه آباد - روستای دشت زرین - کوچه شهید یار علی محمدی - کوچه فرعی - پلاک 13 - طبقه همکف417
آرشام محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسام قاسمی قاسموندچم قلعه - روستای بازفت پایین - کوچه فرعی اول - جاده مسجدسلیمان - پلاک 8 - طبقه همکف530
کوهرنگ خدمات وسایل نقلیه_سیم پیچی و باطری سازیعباس احمدی میرقائدچلگرد - شهدا - کوچه جوی - بلوار امام خمینی - طبقه اول550
زردکوه محصولات غذایی_مرغ و ماهیماهزاده بدریچلگرد - م سرداران - ک - خیابان انقلاب - طبقه همکف416
آیان نشر و انتشارات_لوازم تحریرزهرا عسگری حسن وندبازفت - کمیته امداد - خیابان اصلی - کوچه شمالی - طبقه همکف448
زردکوه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراسفندیار عسگری حسن وندبازفت - کمیته امداد - خیابان اصلی - کوچه شمالی - طبقه همکف487
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمهری باقری گلهملک آباد - روستای شوراب تنگزی - بهداشت - خیابان اصلی - طبقه اول361
به مدیریت علیقلی بدری حاجیور محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلیقلی بدری حاجیورچلگرد - م سرداران - کوچه فرعی سوم - بلوار سپاه - طبقه همکف397
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیدحشمت اله دادورچلگرد - شهدا - کوچه شهید فرامرزی - بلوار امام خمینی - پلاک 1 - طبقه اول413
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیدمیرزا دادورچلگرد - شهدا - کوچه شهید فرامرزی - بلوار امام خمینی - طبقه همکف404
مرغ و ماهی محصولات غذایی_مرغ و ماهیسیدابوذر موسوی مرامچلگرد - شهدا - کوچه شهید فرامرزی - بلوار امام خمینی - طبقه همکف468
کوشان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسمیه یوسفی شیخ رباطمورز - روستای بازفت پایین - کوچه حافظ - خیابان اصلی - پلاک 40 - طبقه همکف476
کیوان محصولات غذایی_مرغ و ماهیگل افروز خدادادیعلی آباد(قلعه علی آباد) - روستای دشت زرین - کوچه فردوسی - پلاک 1 - طبقه اول453
ماهان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی یوسفی بابادیشهرک امام حسین - روستای شوراب تنگزی - خیابان کمربندی 2 - کوچه 4 - طبقه همکف399
قصابی محصولات غذایی_گوشت فروشیجان محمد امانی بابادیدهنو علیا - روستای شوراب تنگزی - خیابان شهید مرتضی امانی - خیابان اصلی - طبقه همکف409
ملک آباد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیاوش محمدحسینیملک آباد - روستای شوراب تنگزی - بهداشت - خیابان اصلی - خیابان ورودی - پلاک 1 - طبقه همکف426
برادران خدادادی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباررسول خدادادی گلهفریدون آباد(قلعه فریدون) - روستای دشت زرین - جاده اصلی - خیابان ورودی - طبقه همکف407
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمهدی امانی بابادیدهنو علیا - روستای شوراب تنگزی - کوچه بهارستان - خیابان اصلی - طبقه همکف416
-->