بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر هامون برای
تعداد کل: 250

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لوازم یدکی ابوالفضل خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودرونوربی بی سرگزیمحمدآباد - مرکز آبادی - خیابان شهدای طباطبایی - خیابان برخوردار - طبقه همکف316
خوارو بار فروشی ذخیره محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسین ذخیرهفیروزه ای ، خیابان محصور ، خیابان اصلی ، طبقه همکف317
خواروبار فروشی تاج محل محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارامان اله گلویزورجعفرشهباز ، جعفرشهباز ، خیابان محصور ، خیابان جعفرشاهباز ، طبقه همکف317
آژانس تاکسی تلفنی امیرعلی حمل و نقل_کرایه اتومبیلامیرعلی سراوانی جهان تیغمحمدآباد - مرکز آبادی - کوچه محصور - خیابان امام علی - طبقه همکف325
لوازم یدکی هامون خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروحسین کیهانیمحمدآباد - مرکز آبادی - کوچه امیر کبیر - خیابان امام خمینی - طبقه همکف315
پوشاک زنانه پوشاک_پوشاک زنانهعلی شیخمحمدآباد - مرکز آبادی - کوچه معلم - کوچه مطهری - طبقه همکف313
سوپرپروتئین صداقت محصولات غذایی_گوشت فروشیعباسعلی قدوسی نیامحمدآباد - مرکز آبادی - خیابان امام خمینی - خیابان طباطبایی - طبقه همکف300
سوپر مارکت سعید محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارکبری میرمحمدآباد - مرکز آبادی - کوچه امیر کبیر - خیابان امام خمینی - طبقه همکف337
سوپر مارکت تک محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحدثه هراتی زابلیفیروزه ای - روستای محمدآباد - ندارد - کوچه محصور - خیابان فیروزه ای.. - طبقه همکف327
خرازی سعید خرازی_خرازی فروشانوحید امیری نیااسلام آباد - روستای لوتک - ندارد - کوچه محصور - خیابان اسلام آباد.. - طبقه همکف333
باطری فروشی خدمات وسایل نقلیه_سیم پیچی و باطری سازیحسین قرائتی فرمحمدآباد - مرکز آبادی - خیابان آزادگان - خیابان امام خمینی - طبقه همکف364
پوشاک روناک پوشاک_پوشاک زنانهحسنیه زرنگارمحمدآباد - مرکز آبادی - کوچه معلم - کوچه مطهری - طبقه همکف318
سوپر مارکت بنیامین محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارصدیقه شکوهی نیامحمدآباد - مرکز آبادی - کوچه شهداء - خیابان امام خمینی - طبقه همکف319
اغذیه فروشی نیما غذا و رستوران_فست فودمحمدرضا اصلیاسلام آباد - روستای لوتک - خیابان اسلام آباد.. - طبقه همکف318
سوپر مارکت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفاطمه میرزوریده میر - روستای محمدآباد - خیابان حسین مسافر - طبقه همکف322
لوازم خانگی مرتضی لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیاسحق برآهوئیاسلام آباد - روستای لوتک - ندارد - کوچه محصور - خیابان اسلام آباد.. - طبقه همکف341
مرغ کنتانکی غذا و رستوران_فست فودناصر باشتین نیاعیسی خان - روستای محمدآباد - خیابان اصلی - طبقه همکف388
سوپر مارکت توکل محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمصطفی سراوانی جهانتیغپنجک - روستای محمدآباد - ندارد - - خیابان اصلی - طبقه همکف313
سوپرمارکت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباربگم شهرکیده میر - روستای محمدآباد - خیابان اتاق آب وفاضلاب - طبقه همکف345
نمایندگی نوشابه های گاز دار محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد هراتی جانیفیروزه ای - روستای محمدآباد - ندارد - کوچه محصور - خیابان فیروزه ای.. - طبقه همکف335
-->