بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر هامون برای
هدایای تبلیغاتی  استان سیستان و بلوچستان  شهر هامونهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سیستان و بلوچستان  شهر هامون
تعداد کل: 250

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
لوازم یدکی ابوالفضل خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروسیستان و بلوچستان_هاموننوربی بی سرگزیمحمدآباد - مرکز آبادی - خیابان شهدای طباطبایی - خیابان برخوردار - طبقه همکف49
خوارو بار فروشی ذخیره محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هامونحسین ذخیرهفیروزه ای ، خیابان محصور ، خیابان اصلی ، طبقه همکف45
خواروبار فروشی تاج محل محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هامونامان اله گلویزورجعفرشهباز ، جعفرشهباز ، خیابان محصور ، خیابان جعفرشاهباز ، طبقه همکف47
آژانس تاکسی تلفنی امیرعلی حمل و نقل_کرایه اتومبیلسیستان و بلوچستان_هامونامیرعلی سراوانی جهان تیغمحمدآباد - مرکز آبادی - کوچه محصور - خیابان امام علی - طبقه همکف47
لوازم یدکی هامون خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروسیستان و بلوچستان_هامونحسین کیهانیمحمدآباد - مرکز آبادی - کوچه امیر کبیر - خیابان امام خمینی - طبقه همکف47
پوشاک زنانه پوشاک_پوشاک زنانهسیستان و بلوچستان_هامونعلی شیخمحمدآباد - مرکز آبادی - کوچه معلم - کوچه مطهری - طبقه همکف42
سوپرپروتئین صداقت محصولات غذایی_گوشت فروشیسیستان و بلوچستان_هامونعباسعلی قدوسی نیامحمدآباد - مرکز آبادی - خیابان امام خمینی - خیابان طباطبایی - طبقه همکف44
سوپر مارکت سعید محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هامونکبری میرمحمدآباد - مرکز آبادی - کوچه امیر کبیر - خیابان امام خمینی - طبقه همکف44
سوپر مارکت تک محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هامونمحدثه هراتی زابلیفیروزه ای - روستای محمدآباد - ندارد - کوچه محصور - خیابان فیروزه ای.. - طبقه همکف45
خرازی سعید خرازی_خرازی فروشانسیستان و بلوچستان_هامونوحید امیری نیااسلام آباد - روستای لوتک - ندارد - کوچه محصور - خیابان اسلام آباد.. - طبقه همکف47
باطری فروشی خدمات وسایل نقلیه_سیم پیچی و باطری سازیسیستان و بلوچستان_هامونحسین قرائتی فرمحمدآباد - مرکز آبادی - خیابان آزادگان - خیابان امام خمینی - طبقه همکف46
پوشاک روناک پوشاک_پوشاک زنانهسیستان و بلوچستان_هامونحسنیه زرنگارمحمدآباد - مرکز آبادی - کوچه معلم - کوچه مطهری - طبقه همکف46
سوپر مارکت بنیامین محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هامونصدیقه شکوهی نیامحمدآباد - مرکز آبادی - کوچه شهداء - خیابان امام خمینی - طبقه همکف45
اغذیه فروشی نیما غذا و رستوران_فست فودسیستان و بلوچستان_هامونمحمدرضا اصلیاسلام آباد - روستای لوتک - خیابان اسلام آباد.. - طبقه همکف46
سوپر مارکت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هامونفاطمه میرزوریده میر - روستای محمدآباد - خیابان حسین مسافر - طبقه همکف46
لوازم خانگی مرتضی لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیسیستان و بلوچستان_هاموناسحق برآهوئیاسلام آباد - روستای لوتک - ندارد - کوچه محصور - خیابان اسلام آباد.. - طبقه همکف45
مرغ کنتانکی غذا و رستوران_فست فودسیستان و بلوچستان_هامونناصر باشتین نیاعیسی خان - روستای محمدآباد - خیابان اصلی - طبقه همکف45
سوپر مارکت توکل محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هامونمصطفی سراوانی جهانتیغپنجک - روستای محمدآباد - ندارد - - خیابان اصلی - طبقه همکف46
سوپرمارکت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هامونبگم شهرکیده میر - روستای محمدآباد - خیابان اتاق آب وفاضلاب - طبقه همکف46
نمایندگی نوشابه های گاز دار محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هامونمحمد هراتی جانیفیروزه ای - روستای محمدآباد - ندارد - کوچه محصور - خیابان فیروزه ای.. - طبقه همکف44