بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر نیکشهر برای
تعداد کل: 1,703

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کشاورز دام و طیور_خوراک دامداخلی نیکشهر بخش مرکزی روستای تراتی 462
چاپ بنر نشر و انتشارات_مهر و پلاکرئیسیاستان سیستان بلوچستان شهرستان نیکشهر خیابان وحدت تابلو نویسی ندای قلم 370
دنیای املاک خدمات ساختمان_مشاورین املاکبدون نامبلوار آزادی روبروی بانک ملی مرکزی پیربیشک331
خانه بدوش خدمات ساختمان_مشاورین املاکبدون نامبخش فنوج بلوار مصطفی خمینی341
پیرشبک خدمات ساختمان_مشاورین املاکبدون نامبلوار آزادی - روبروی بانک ملی مرکزی377
بلوچ خدمات ساختمان_مشاورین املاکبدون نامخیابان شهید بهشتی جنب مصالح ساختمانی بلوچ396
لوازم جانبی موبایل سیپرک کامپیوتر و الکترونیک_موبایلبرکت سلیمانیبنت ، بنت ، خیابان امام خمینی ، خیابان امام ، طبقه همکف555
موادغذایی کریمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباریدالله کریمینیکشهر ، کلیرکان ، خ شهید بهشتی ، - ، جنب مسجد امیر حمزه ، طبقه همکف427
فروشگاه گردهانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعبدالرئوف گردهانی گلبنت ، بنت ، خیابان امام ، جنب مغازه اسماعیل ، طبقه همکف450
پوشاک حسین کوچولو پوشاک_کیف و کفش و چمدانسیدحجت الله طباطبائیبنت ، بازار ، خیابان امام ، خیابان بلوچ ، طبقه همکف376
خرازی امیریان خرازی_خرازی فروشانيوسف اميرياناسپکه - هوانبدر - خیابان عدل - کوچه امام 9 - طبقه اول528
سوپرمارکت عماد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارامام بخش محمودزاده بنتیروفنان ، خیابان روفنان.. ، طبقه همکف424
مصالح ساختمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیعبدالصمد اربابیخیابان معلم خیابان شهید علی نصرتی 1 1378
سوپرمارکت پرسپولیس محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباریعقوب جاوشیریبخش اسپکه خیابان معلم 0386
مصالح ساختمانی عدالت خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیمریم نصرتیبخش فنوج خیابان کمربندی منطقه لبرود 0453
مصالح ساختمانی برادارن توحیدی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیاسلام توحیدی نیابخش اسپکه محله هوابندر جنب مسجد مکی 0495
خرازی خرازی_خرازی فروشانحسن مومنیبخش بنت شهر بنت خ امام خمینی روبروی بهداری 0352
سوپرمارکت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآدم بلوچ سادهبخش مرکزی نکهچ مهبان 0377
خرزای رئیسی خرازی_خرازی فروشانخدابخش رئیسیخیابان امام خیابان امام 00481
خرازی هوتی خرازی_خرازی فروشانرحیم بخش هوتیخیابان امام خیابان امام 00 0378
-->