بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان ایلام  شهر بدره برای
هدایای تبلیغاتی  استان ایلام  شهر بدرههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان ایلام  شهر بدره
تعداد کل: 136

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تاسیسات آب و برق محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیمجتبی فاضلیبدره خیابان امام(ره)جنب سالن شهیده فهمیده137
خواربار فروشی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردییوسف لارتیبدره - خیابان امام(ره) 1139
عمده فروشی گوشت محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردینجیمه محمدرشیدیدره شهر - بدره خ امام (ره )روبروی پاساژ قائم 1134
جوشکاری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیقباد حسن زادهبدره - خیابان امام(ره) 1137
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیاسد دلگرمبدره - شهرک ولیعصر 0151
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفاطمه یاریبدره خیابان شهید غفاری 145
دکترا پزشکی عمومی عبدالجلیل قره بسلوم طب و پزشکان_پزشكان عمومیعبدالجلیل قره بسلوم 81
دکترا پزشکی عمومی محمد ناصر قیصوری طب و پزشکان_پزشكان عمومیمحمد ناصر قیصوری  79
لیسانس مامایی کبری باباخانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان کبری باباخانی 78
لیسانس مامایی معصومه میرزائی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان معصومه میرزائی 77
دکترا پزشکی عمومی مریم کریمیان طب و پزشکان_پزشكان عمومیمریم کریمیان 80
دکترا پزشکی عمومی شهرام کارگر طب و پزشکان_پزشكان عمومیشهرام کارگر 76
دکترا پزشکی عمومی عباس قیصوری طب و پزشکان_پزشكان عمومیعباس قیصوری 70
پیشگامان نگین صنعت خدمات ساختمان_سیستم های حفاظتییاسر مرادی خیابان امام499
رجب علی سبزی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانرجب علی سبزیبدره471
فریدون لارتی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانفریدون لارتیبدره518
مصطفی یار احمدی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانمصطفی یار احمدیبدره507
کاظم پرماه راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانکاظم پرماهبدره481
علی رضا کردی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانعلی رضا کردیبدره453
امین پیری راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانامین پیریبدره509
-->