بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان ایلام  شهر بدره برای
تعداد کل: 137

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعمیرکار خدمات اداری و تجاری_دفاتر کاریابیرضایی 465
تاسیسات آب و برق محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیمجتبی فاضلیبدره خیابان امام(ره)جنب سالن شهیده فهمیده409
خواربار فروشی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردییوسف لارتیبدره - خیابان امام(ره) 1417
عمده فروشی گوشت محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردینجیمه محمدرشیدیدره شهر - بدره خ امام (ره )روبروی پاساژ قائم 1382
جوشکاری محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیقباد حسن زادهبدره - خیابان امام(ره) 1403
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیاسد دلگرمبدره - شهرک ولیعصر 0478
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیفاطمه یاریبدره خیابان شهید غفاری 375
دکترا پزشکی عمومی عبدالجلیل قره بسلوم طب و پزشکان_پزشكان عمومیعبدالجلیل قره بسلوم 300
دکترا پزشکی عمومی محمد ناصر قیصوری طب و پزشکان_پزشكان عمومیمحمد ناصر قیصوری  312
لیسانس مامایی کبری باباخانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان کبری باباخانی 275
لیسانس مامایی معصومه میرزائی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان معصومه میرزائی 299
دکترا پزشکی عمومی مریم کریمیان طب و پزشکان_پزشكان عمومیمریم کریمیان 286
دکترا پزشکی عمومی شهرام کارگر طب و پزشکان_پزشكان عمومیشهرام کارگر 312
دکترا پزشکی عمومی عباس قیصوری طب و پزشکان_پزشكان عمومیعباس قیصوری 277
پیشگامان نگین صنعت خدمات ساختمان_سیستم های حفاظتییاسر مرادی خیابان امام765
رجب علی سبزی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانرجب علی سبزیبدره700
فریدون لارتی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانفریدون لارتیبدره776
مصطفی یار احمدی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانمصطفی یار احمدیبدره734
کاظم پرماه راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانکاظم پرماهبدره664
علی رضا کردی راننده کامیون شهر بدره حمل و نقل_رانندگانعلی رضا کردیبدره681
-->