بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر میرجاوه برای
تعداد کل: 252

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خدمات جانبی موبایل براسان کامپیوتر و الکترونیک_موبایلمحمود ریگی پناه میرجاوهمیرجاوه - بازار - خیابان انقلاب - خیابان امام خمینی - طبقه همکف401
ایستگاه آب شیرین فرهنگیان لوازم خانگی_تصفیه آب و هوارضا معتمدی اصلمیرجاوه - 500دستگاه - کوچه گنگوزهی - بلوار فرهنگیان - طبقه همکف406
قنادی مکی محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراایوب ریگی پناه میرجاوهمیرجاوه - بلوچها - خیابان تفتان - خیابان انقلاب - طبقه همکف379
قنادی شاخه نبات محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرادانیال مرادپورریگیمیرجاوه - بازار قدیم - کوچه ریگی - خیابان انقلاب - طبقه همکف401
گرمابه گلستان خدمات شهری_حمام عمومیعبدالرحیم شاهمیریمیرجاوه - بازار - خیابان بابدین - خیابان باهنر - طبقه اول427
الکتریکی خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانزینب ریگیمیرجاوه - سیصد دستگاه - خیابان گمرک - کوچه حسین بر - طبقه همکف403
22 بهمن لوازم خانگی_تصفیه آب و هواولی محمد ریگیموتور 22 بهمن (موتور جلیل ریگی) - روستای ریگ ملک - ندارد - - خیابان اصلی - طبقه همکف387
موبایل سهیل کامپیوتر و الکترونیک_موبایلفرزاد پسین گردریگیمیرجاوه - بازار قدیم - خیابان انقلاب - خیابان امام خمینی - طبقه همکف410
پخش مواد غذایی شاندیز محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعبدالله ریگیمیرجاوه - بازار قدیم - خیابان انقلاب - خیابان بابدین - طبقه همکف421
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیمحمدنبی ریگی لادزسیاه جنگل - روستای تمین - خیابان سیاه جنگل.. - طبقه همکف460
نانوایی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیمهدی ریگیمیرجاوه - بازار قدیم - خیابان وزیری - خیابان تفتان - طبقه همکف433
ریگی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیعبدالعیاز ریگیالنجان دولادیز - روستای لادیز - النجان دولادیز - کوچه محصور - خیابان النجان دو لادیز.. - طبقه همکف459
ناناویی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیمراد ریگی راستیمیرجاوه - بلوچها - کوچه قدس - خیابان انقلاب - طبقه همکف426
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیمهراب ریگیمیرجاوه - بازار قدیم - کوچه ریگی - خیابان انقلاب - طبقه همکف414
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیوحید ریگیمیرجاوه - پشت خط راه آهن - خیابان برفی - کوچه گل محمد - طبقه همکف409
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیزهرا شاقوزائیمیرجاوه - بازار - خیابان سیل بند - خیابان انقلاب - طبقه همکف420
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیقادر ریگی لادزمیرجاوه ، سیصد دستگاه ، کوچه علی ابن ابی طالب ، خانه های مسکن مهر ، طبقه همکف472
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردییونس چهرزادریگیرنگرزان ، میرجاوه روستای رنگرزان خیابان رنگرزان ، طبقه همکف405
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیحسین خوش بین ریگی15خرداد ، بلوار شهید باستانی ، طبقه همکف406
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیالله بخش ریگی15خرداد ، میرجاوه روستای 15خرداد.. ، طبقه همکف414
-->