بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر میرجاوه برای
هدایای تبلیغاتی  استان سیستان و بلوچستان  شهر میرجاوههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سیستان و بلوچستان  شهر میرجاوه
تعداد کل: 252

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خدمات جانبی موبایل براسان کامپیوتر و الکترونیک_موبایلسیستان و بلوچستان_میرجاوهمحمود ریگی پناه میرجاوهمیرجاوه - بازار - خیابان انقلاب - خیابان امام خمینی - طبقه همکف59
ایستگاه آب شیرین فرهنگیان لوازم خانگی_تصفیه آب و هواسیستان و بلوچستان_میرجاوهرضا معتمدی اصلمیرجاوه - 500دستگاه - کوچه گنگوزهی - بلوار فرهنگیان - طبقه همکف59
قنادی مکی محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراسیستان و بلوچستان_میرجاوهایوب ریگی پناه میرجاوهمیرجاوه - بلوچها - خیابان تفتان - خیابان انقلاب - طبقه همکف53
قنادی شاخه نبات محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراسیستان و بلوچستان_میرجاوهدانیال مرادپورریگیمیرجاوه - بازار قدیم - کوچه ریگی - خیابان انقلاب - طبقه همکف68
گرمابه گلستان خدمات شهری_حمام عمومیسیستان و بلوچستان_میرجاوهعبدالرحیم شاهمیریمیرجاوه - بازار - خیابان بابدین - خیابان باهنر - طبقه اول62
الکتریکی خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانسیستان و بلوچستان_میرجاوهزینب ریگیمیرجاوه - سیصد دستگاه - خیابان گمرک - کوچه حسین بر - طبقه همکف66
22 بهمن لوازم خانگی_تصفیه آب و هواسیستان و بلوچستان_میرجاوهولی محمد ریگیموتور 22 بهمن (موتور جلیل ریگی) - روستای ریگ ملک - ندارد - - خیابان اصلی - طبقه همکف57
موبایل سهیل کامپیوتر و الکترونیک_موبایلسیستان و بلوچستان_میرجاوهفرزاد پسین گردریگیمیرجاوه - بازار قدیم - خیابان انقلاب - خیابان امام خمینی - طبقه همکف75
پخش مواد غذایی شاندیز محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_میرجاوهعبدالله ریگیمیرجاوه - بازار قدیم - خیابان انقلاب - خیابان بابدین - طبقه همکف66
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیسیستان و بلوچستان_میرجاوهمحمدنبی ریگی لادزسیاه جنگل - روستای تمین - خیابان سیاه جنگل.. - طبقه همکف67
نانوایی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیسیستان و بلوچستان_میرجاوهمهدی ریگیمیرجاوه - بازار قدیم - خیابان وزیری - خیابان تفتان - طبقه همکف72
ریگی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیسیستان و بلوچستان_میرجاوهعبدالعیاز ریگیالنجان دولادیز - روستای لادیز - النجان دولادیز - کوچه محصور - خیابان النجان دو لادیز.. - طبقه همکف60
ناناویی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیسیستان و بلوچستان_میرجاوهمراد ریگی راستیمیرجاوه - بلوچها - کوچه قدس - خیابان انقلاب - طبقه همکف57
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیسیستان و بلوچستان_میرجاوهمهراب ریگیمیرجاوه - بازار قدیم - کوچه ریگی - خیابان انقلاب - طبقه همکف66
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیسیستان و بلوچستان_میرجاوهوحید ریگیمیرجاوه - پشت خط راه آهن - خیابان برفی - کوچه گل محمد - طبقه همکف67
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیسیستان و بلوچستان_میرجاوهزهرا شاقوزائیمیرجاوه - بازار - خیابان سیل بند - خیابان انقلاب - طبقه همکف68
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیسیستان و بلوچستان_میرجاوهقادر ریگی لادزمیرجاوه ، سیصد دستگاه ، کوچه علی ابن ابی طالب ، خانه های مسکن مهر ، طبقه همکف59
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیسیستان و بلوچستان_میرجاوهیونس چهرزادریگیرنگرزان ، میرجاوه روستای رنگرزان خیابان رنگرزان ، طبقه همکف56
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیسیستان و بلوچستان_میرجاوهحسین خوش بین ریگی15خرداد ، بلوار شهید باستانی ، طبقه همکف71
ندارد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیسیستان و بلوچستان_میرجاوهالله بخش ریگی15خرداد ، میرجاوه روستای 15خرداد.. ، طبقه همکف64