بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشت برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشتهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشت
تعداد کل: 1,852

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خرازی محمودصداقت خرازی_خرازی فروشانمحمود صداقتمیدان انقلاب 93
سوپر گوشت مهدی محصولات غذایی_گوشت فروشیمهدی حسین پورخیابان پاسداران خیابان پاسداران 1581
خواربار فروشی زینال زاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراسماعیل زینال زادهروستای تپه باشی 092
سوپر مارکت علی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی محمدزادهصنم بلاغی صنم بلاغی 1086
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارجلیل اسدزادهنازک علیا نازک علیا 188
بنگاه اتومبیل اقدمی خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیمجید اقدمیبلوار بسیج ـ 093
خواروبار فروشی اصلان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراصلان عباسقلی زادهروستای قارقلوق سفلی روستای قارقلوق سفلی 196
خوارو بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمختار حسن پورروستای قارقلوق سفلی 189
بنگاه اتومبیل ملت خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیوحید رحیمیبلوار بسیج ـ 093
خواربار فروشي محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارابراهیم آقاخانی بلخکانلوروستای پزیک 190
سنگ فروشی قوردوئی میلان خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیابراهیم قوردوئی میلانبلوار بسیج بلوار بسیج 1891
خواربار فروشي محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسین محمدجانینازک علیا- فلکه ولایت فقیه کوچه شهیدهاشمی 194
سیمان فروشی شیخکانلو خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیتوران شیخکانلوی میلانن ن 188
فروشگاه بهشت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارامیر بروکی میلانخیابان امام خیابان سرباز 188
سوپرمارکت هادی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعباس کاظمیشهرک ارس شهرک ارس 282
کتابفروشی ونوشت افزارعابدین زاده نشر و انتشارات_کتاب و مجلهامین عابدین زادهامام امام 087
سوپر مارکت السون محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد فتح الهینازک سفلی نازک سفلی 191
خواربار فروشی عمران محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعمران جلیل پورشریعتی شریعتی 085
خواربار فروشی باقری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارالهوردی باقرینازک علیا نازک علیا 094
خواروبار فروشی احمد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی کریم پورروستا پورناک 187