بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشت برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشتهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشت
تعداد کل: 1,852

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خرازی محمودصداقت خرازی_خرازی فروشانآذربایجان غربی_پلدشتمحمود صداقتمیدان انقلاب 60
سوپر گوشت مهدی محصولات غذایی_گوشت فروشیآذربایجان غربی_پلدشتمهدی حسین پورخیابان پاسداران خیابان پاسداران 1550
خواربار فروشی زینال زاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتاسماعیل زینال زادهروستای تپه باشی 059
سوپر مارکت علی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتعلی محمدزادهصنم بلاغی صنم بلاغی 1054
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتجلیل اسدزادهنازک علیا نازک علیا 157
بنگاه اتومبیل اقدمی خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیآذربایجان غربی_پلدشتمجید اقدمیبلوار بسیج ـ 057
خواروبار فروشی اصلان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتاصلان عباسقلی زادهروستای قارقلوق سفلی روستای قارقلوق سفلی 161
خوارو بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتمختار حسن پورروستای قارقلوق سفلی 156
بنگاه اتومبیل ملت خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیآذربایجان غربی_پلدشتوحید رحیمیبلوار بسیج ـ 062
خواربار فروشي محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتابراهیم آقاخانی بلخکانلوروستای پزیک 159
سنگ فروشی قوردوئی میلان خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیآذربایجان غربی_پلدشتابراهیم قوردوئی میلانبلوار بسیج بلوار بسیج 1859
خواربار فروشي محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتحسین محمدجانینازک علیا- فلکه ولایت فقیه کوچه شهیدهاشمی 158
سیمان فروشی شیخکانلو خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیآذربایجان غربی_پلدشتتوران شیخکانلوی میلانن ن 159
فروشگاه بهشت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتامیر بروکی میلانخیابان امام خیابان سرباز 157
سوپرمارکت هادی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتعباس کاظمیشهرک ارس شهرک ارس 249
کتابفروشی ونوشت افزارعابدین زاده نشر و انتشارات_کتاب و مجلهآذربایجان غربی_پلدشتامین عابدین زادهامام امام 053
سوپر مارکت السون محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتمحمد فتح الهینازک سفلی نازک سفلی 157
خواربار فروشی عمران محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتعمران جلیل پورشریعتی شریعتی 054
خواربار فروشی باقری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتالهوردی باقرینازک علیا نازک علیا 060
خواروبار فروشی احمد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان غربی_پلدشتعلی کریم پورروستا پورناک 157