بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشت برای
تعداد کل: 1,855

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لوازم خانگی مهران لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیمهران شیخکانلو شهرستان پلدشت‌ بلوار کشاورز روبروی فروشگاه افق کوروش شعبه۱ 160
ابزار الات ساختمانی مدرن خدمات ساختمان_ابزار آلات ساختمانی پلدشت خیابان پاسداران 343
خرازی محمودصداقت خرازی_خرازی فروشانمحمود صداقتمیدان انقلاب 388
سوپر گوشت مهدی محصولات غذایی_گوشت فروشیمهدی حسین پورخیابان پاسداران خیابان پاسداران 15355
خواربار فروشی زینال زاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراسماعیل زینال زادهروستای تپه باشی 0562
سوپر مارکت علی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی محمدزادهصنم بلاغی صنم بلاغی 10339
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارجلیل اسدزادهنازک علیا نازک علیا 1545
بنگاه اتومبیل اقدمی خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیمجید اقدمیبلوار بسیج ـ 0358
خواروبار فروشی اصلان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراصلان عباسقلی زادهروستای قارقلوق سفلی روستای قارقلوق سفلی 1623
خوارو بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمختار حسن پورروستای قارقلوق سفلی 1348
بنگاه اتومبیل ملت خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیوحید رحیمیبلوار بسیج ـ 0373
خواربار فروشي محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارابراهیم آقاخانی بلخکانلوروستای پزیک 1392
سنگ فروشی قوردوئی میلان خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیابراهیم قوردوئی میلانبلوار بسیج بلوار بسیج 18442
خواربار فروشي محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسین محمدجانینازک علیا- فلکه ولایت فقیه کوچه شهیدهاشمی 1383
سیمان فروشی شیخکانلو خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیتوران شیخکانلوی میلانن ن 1342
فروشگاه بهشت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارامیر بروکی میلانخیابان امام خیابان سرباز 1372
سوپرمارکت هادی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعباس کاظمیشهرک ارس شهرک ارس 2346
کتابفروشی ونوشت افزارعابدین زاده نشر و انتشارات_کتاب و مجلهامین عابدین زادهامام امام 0754
سوپر مارکت السون محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد فتح الهینازک سفلی نازک سفلی 1399
خواربار فروشی عمران محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعمران جلیل پورشریعتی شریعتی 0507
-->