بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشت برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشتهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشت
تعداد کل: 1,853

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ابزار الات ساختمانی مدرن خدمات ساختمان_ابزار آلات ساختمانی پلدشت خیابان پاسداران 187
خرازی محمودصداقت خرازی_خرازی فروشانمحمود صداقتمیدان انقلاب 333
سوپر گوشت مهدی محصولات غذایی_گوشت فروشیمهدی حسین پورخیابان پاسداران خیابان پاسداران 15307
خواربار فروشی زینال زاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراسماعیل زینال زادهروستای تپه باشی 0445
سوپر مارکت علی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی محمدزادهصنم بلاغی صنم بلاغی 10299
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارجلیل اسدزادهنازک علیا نازک علیا 1453
بنگاه اتومبیل اقدمی خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیمجید اقدمیبلوار بسیج ـ 0311
خواروبار فروشی اصلان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراصلان عباسقلی زادهروستای قارقلوق سفلی روستای قارقلوق سفلی 1523
خوارو بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمختار حسن پورروستای قارقلوق سفلی 1311
بنگاه اتومبیل ملت خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیوحید رحیمیبلوار بسیج ـ 0330
خواربار فروشي محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارابراهیم آقاخانی بلخکانلوروستای پزیک 1350
سنگ فروشی قوردوئی میلان خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیابراهیم قوردوئی میلانبلوار بسیج بلوار بسیج 18388
خواربار فروشي محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسین محمدجانینازک علیا- فلکه ولایت فقیه کوچه شهیدهاشمی 1333
سیمان فروشی شیخکانلو خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیتوران شیخکانلوی میلانن ن 1302
فروشگاه بهشت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارامیر بروکی میلانخیابان امام خیابان سرباز 1323
سوپرمارکت هادی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعباس کاظمیشهرک ارس شهرک ارس 2298
کتابفروشی ونوشت افزارعابدین زاده نشر و انتشارات_کتاب و مجلهامین عابدین زادهامام امام 0645
سوپر مارکت السون محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد فتح الهینازک سفلی نازک سفلی 1351
خواربار فروشی عمران محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعمران جلیل پورشریعتی شریعتی 0415
خواربار فروشی باقری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارالهوردی باقرینازک علیا نازک علیا 0459
-->