بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر هیرمند برای
هدایای تبلیغاتی  استان سیستان و بلوچستان  شهر هیرمندهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سیستان و بلوچستان  شهر هیرمند
تعداد کل: 1,343

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خواروبارفروشی وحدت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هیرمندمنصور رخشانی0 0 054
خوار بارفرشی برادران امینی فرد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هیرمندسهراب امینی فردخیابان امام خمینی 0 056
خواروبارفروشی مجید محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هیرمندهاجر نظریروستای عیسی زهی 0 057
محمد حسنسااسولی رسته : خرده فروشی خواربار(خواربارفروش) محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هیرمندمحمد حسن سااسولیروستای ساسولی 0 055
حمید اله سارانی خرازی_خرازی فروشانسیستان و بلوچستان_هیرمندحمیداله سارانی- - - -54
آرد فروشی رودینی محصولات غذایی_آجیل و خشکبارسیستان و بلوچستان_هیرمندحامد رودینیروستای حاجی عظیم رودینی 0 055
خواروبار فروشی ابوالفضل محصولات غذایی_مرغ و ماهیسیستان و بلوچستان_هیرمندمرتضی راحروستای کریم کشته 0 054
مرغ فروشی براسان محصولات غذایی_مرغ و ماهیسیستان و بلوچستان_هیرمندمحمد نبی پاینده ریگیروستای شادی خان 0 055
آرد فروشی سارانی محصولات غذایی_آجیل و خشکبارسیستان و بلوچستان_هیرمندعبدالحمید سارانیجاده روستای پودینه 0 053
آرد فروشی سارانی محصولات غذایی_آجیل و خشکبارسیستان و بلوچستان_هیرمندپیرمحمد سارانیجاده روستای پودینه 0 058
لوازم یدکی بهزاد خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروسیستان و بلوچستان_هیرمندبهزاد سارانیروستای خمر 0 054
خوار بار فروشی محمد رضا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هیرمنداکبر غفران کرامتروستای گله چاه 0 053
خوار بار فروشی رئیس محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هیرمندجمعه ثابت توتازهیروستای جهانتیغ 0 059
خوار بار فروشی رمحمد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هیرمندمحمد رودینییوسف اسلام 0 054
خواروبار فروشی بهزاد محصولات غذایی_مرغ و ماهیسیستان و بلوچستان_هیرمندشهر زاد رودینیخیابان امام خمینی کوچه بهداری 052
خواروبار فروشی رضا محصولات غذایی_مرغ و ماهیسیستان و بلوچستان_هیرمندعیسی پودینهخیابان امام خمینی 0 057
خواروبار فروشی ابوالفضل محصولات غذایی_مرغ و ماهیسیستان و بلوچستان_هیرمندمحمد لکزادی شکورروستای میلک 0 054
خواروبار فروشی محمد محصولات غذایی_مرغ و ماهیسیستان و بلوچستان_هیرمندعلیم غفران مفردخیابان پودینه 0 053
خواروبار فروشی سعادت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هیرمندزینب سعادت نادمروستای کارگاه 0 054
خواروبار فروشی حبیب محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_هیرمندمحمد عظیم سرگزی شادروستای چکل 0 051