بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر هیرمند برای
تعداد کل: 1,343

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خواروبارفروشی وحدت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمنصور رخشانی0 0 0453
خوار بارفرشی برادران امینی فرد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسهراب امینی فردخیابان امام خمینی 0 0712
خواروبارفروشی مجید محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهاجر نظریروستای عیسی زهی 0 0440
محمد حسنسااسولی رسته : خرده فروشی خواربار(خواربارفروش) محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد حسن سااسولیروستای ساسولی 0 0695
حمید اله سارانی خرازی_خرازی فروشانحمیداله سارانی- - - -583
آرد فروشی رودینی محصولات غذایی_آجیل و خشکبارحامد رودینیروستای حاجی عظیم رودینی 0 0672
خواروبار فروشی ابوالفضل محصولات غذایی_مرغ و ماهیمرتضی راحروستای کریم کشته 0 0632
مرغ فروشی براسان محصولات غذایی_مرغ و ماهیمحمد نبی پاینده ریگیروستای شادی خان 0 0674
آرد فروشی سارانی محصولات غذایی_آجیل و خشکبارعبدالحمید سارانیجاده روستای پودینه 0 0611
آرد فروشی سارانی محصولات غذایی_آجیل و خشکبارپیرمحمد سارانیجاده روستای پودینه 0 0657
لوازم یدکی بهزاد خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروبهزاد سارانیروستای خمر 0 0478
خوار بار فروشی محمد رضا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراکبر غفران کرامتروستای گله چاه 0 01461
خوار بار فروشی رئیس محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارجمعه ثابت توتازهیروستای جهانتیغ 0 0697
خوار بار فروشی رمحمد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد رودینییوسف اسلام 0 0471
خواروبار فروشی بهزاد محصولات غذایی_مرغ و ماهیشهر زاد رودینیخیابان امام خمینی کوچه بهداری 0658
خواروبار فروشی رضا محصولات غذایی_مرغ و ماهیعیسی پودینهخیابان امام خمینی 0 0619
خواروبار فروشی ابوالفضل محصولات غذایی_مرغ و ماهیمحمد لکزادی شکورروستای میلک 0 0614
خواروبار فروشی محمد محصولات غذایی_مرغ و ماهیعلیم غفران مفردخیابان پودینه 0 0427
خواروبار فروشی سعادت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزینب سعادت نادمروستای کارگاه 0 0990
خواروبار فروشی حبیب محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد عظیم سرگزی شادروستای چکل 0 0734
-->