بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر سرباز برای
هدایای تبلیغاتی  استان سیستان و بلوچستان  شهر سربازهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سیستان و بلوچستان  شهر سرباز
تعداد کل: 1,391

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خواروبار فروشی برنا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازمحمدعارف برناپاکندر ، خیابان پاکندر.. ، طبقه همکف63
خواربار فاطمیون محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازمحمد سارانیراسک ، راسک ، خیابان امام حسین ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف59
پلاستیک فروشی سلامی لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهسیستان و بلوچستان_سربازعبدالحکیم سلامیراسک ، راسک ، کوچه پل ، خیابان امام ، طبقه همکف63
میثم موبایل کامپیوتر و الکترونیک_موبایلسیستان و بلوچستان_سربازعبدالسلام دهانینظرآباد ، خیابان نظرآباد.. ، طبقه همکف58
خرازی امیرحسین خرازی_خرازی فروشانسیستان و بلوچستان_سربازمحمداعظم اربابیسرباز ، قلعه ، خیابان نهضت ، کوچه پاساژملکی ، طبقه همکف55
عطاری لقمان حکیم طب و پزشکان_عطاری و داروهای گیاهیسیستان و بلوچستان_سربازلیاقت ربانی نیاسرباز ، قلعه ، کوچه بهداری ، خیابان ایران جنب بیمه معلم ، طبقه همکف119
خرده فروشی خواربار محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازنظرمحمد بلوچ پورپاکندر ، خیابان پاکندر.. ، طبقه همکف59
خواروبار فروشی مهربان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازخیرمحمد مهربانپاکندر ، خیابان پاکندر.. ، طبقه همکف59
خواربار فروشی بانکو بشنین محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازبانکو بشنینشهرستان سرباز بخش پیشین خیابان مولوی ندارد ندارد62
خواربارفروشی عبدالله بلغار محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازعبدالله بلغارپیشین خیابان مولوی روانبد آخر محله مند میتاپ ندارد ندارد62
خواربار فروشی میا دینارزئی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازمیا دینارزئیجکیگور روبروی مسجد رحمانی ندارد ندارد55
خواربار فروشی محمد عارف بر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازمحمد عارف برپیشین خیابان موبوی محله بازار ندارد ندارد61
خواربار فروشی محمد رفیع تریان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازمحمد رفیع تریانراسک خیابان امام خمینی سوپر مارکت سرباز ندارد ندارد59
خرده فروشی انواع مرغ و ماهی نظرمحمد ایران دوست محصولات غذایی_مرغ و ماهیسیستان و بلوچستان_سربازنظرمحمد ایران دوستیرباز کلات خیابان ایران داخل کوچه آب فاشلاب قدیم ندارد ندارد60
خرده فروشی برنج باهوت درزاده محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیسیستان و بلوچستان_سربازباهوت درزادهبخش مرکزی روستای جکیگور ندارد ندارد58
خواربار فروشی محمد اسلم کارگر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازمحمد اسلم کارگرسربازکلات خیابان ایران ندارد ندارد62
خواربار فروشی شوکت علی ایراندوست محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازشوکت علی ایران دوستشهرستان سرباز بخش کلات روستای بگان ندارد ندارد65
خواربار فروشی حبیب الرحمن ایراندوست محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازحبیب الرحمن ایراندوستسرباز کلات خیابان مولوی روبروی مدرسه دخترانه ندارد ندارد60
خواربارفروشی نذیراحمد افضل زائی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازنذیراحمد افضل زائیراسک خیابان امام جنب مصالح فروشی صداقت ندارد ندارد59
خواربارفروشی عبدالرحمن میربلوچزهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سربازعبدالرحمن میربلوچزهیدهستان جکیگور روبروی مسجد رحمانی ندارد ندارد62