بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر سرباز برای
تعداد کل: 1,396

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لوازم یدکی شمال خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروحسن زارعی سرباز.کدان64
خرازی سالونک خرازی_خرازی فروشانکمال زئی خیابان ایران پاساژ مولوی365
لوازم موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتآسکلنی 451
حسیب‌رسولی خرازی_خیاطی زنانهحسیب‌رسولی ‌‌راسک‌سیستان‌بلوچستان‌شهرستان‌373
عطاری لقمان حکیم طب و پزشکان_عطاری و داروهای گیاهیربانی نیاسیستان و بلوچستان شهرستان سرباز کلات 369
خواروبار فروشی برنا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمدعارف برناپاکندر ، خیابان پاکندر.. ، طبقه همکف726
خواربار فاطمیون محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد سارانیراسک ، راسک ، خیابان امام حسین ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف738
پلاستیک فروشی سلامی لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهعبدالحکیم سلامیراسک ، راسک ، کوچه پل ، خیابان امام ، طبقه همکف510
میثم موبایل کامپیوتر و الکترونیک_موبایلعبدالسلام دهانینظرآباد ، خیابان نظرآباد.. ، طبقه همکف623
خرازی امیرحسین خرازی_خرازی فروشانمحمداعظم اربابیسرباز ، قلعه ، خیابان نهضت ، کوچه پاساژملکی ، طبقه همکف682
عطاری لقمان حکیم طب و پزشکان_عطاری و داروهای گیاهیلیاقت ربانی نیاسرباز ، قلعه ، کوچه بهداری ، خیابان ایران جنب بیمه معلم ، طبقه همکف1373
خرده فروشی خواربار محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارنظرمحمد بلوچ پورپاکندر ، خیابان پاکندر.. ، طبقه همکف693
خواروبار فروشی مهربان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخیرمحمد مهربانپاکندر ، خیابان پاکندر.. ، طبقه همکف808
خواربار فروشی بانکو بشنین محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباربانکو بشنینشهرستان سرباز بخش پیشین خیابان مولوی ندارد ندارد735
خواربارفروشی عبدالله بلغار محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعبدالله بلغارپیشین خیابان مولوی روانبد آخر محله مند میتاپ ندارد ندارد697
خواربار فروشی میا دینارزئی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمیا دینارزئیجکیگور روبروی مسجد رحمانی ندارد ندارد685
خواربار فروشی محمد عارف بر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد عارف برپیشین خیابان موبوی محله بازار ندارد ندارد714
خواربار فروشی محمد رفیع تریان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد رفیع تریانراسک خیابان امام خمینی سوپر مارکت سرباز ندارد ندارد822
خرده فروشی انواع مرغ و ماهی نظرمحمد ایران دوست محصولات غذایی_مرغ و ماهینظرمحمد ایران دوستیرباز کلات خیابان ایران داخل کوچه آب فاشلاب قدیم ندارد ندارد685
خرده فروشی برنج باهوت درزاده محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیباهوت درزادهبخش مرکزی روستای جکیگور ندارد ندارد587
-->