بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر سرباز برای
هدایای تبلیغاتی  استان سیستان و بلوچستان  شهر سربازهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سیستان و بلوچستان  شهر سرباز
تعداد کل: 1,391

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خواروبار فروشی برنا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمدعارف برناپاکندر ، خیابان پاکندر.. ، طبقه همکف130
خواربار فاطمیون محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد سارانیراسک ، راسک ، خیابان امام حسین ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف134
پلاستیک فروشی سلامی لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهعبدالحکیم سلامیراسک ، راسک ، کوچه پل ، خیابان امام ، طبقه همکف141
میثم موبایل کامپیوتر و الکترونیک_موبایلعبدالسلام دهانینظرآباد ، خیابان نظرآباد.. ، طبقه همکف161
خرازی امیرحسین خرازی_خرازی فروشانمحمداعظم اربابیسرباز ، قلعه ، خیابان نهضت ، کوچه پاساژملکی ، طبقه همکف128
عطاری لقمان حکیم طب و پزشکان_عطاری و داروهای گیاهیلیاقت ربانی نیاسرباز ، قلعه ، کوچه بهداری ، خیابان ایران جنب بیمه معلم ، طبقه همکف255
خرده فروشی خواربار محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارنظرمحمد بلوچ پورپاکندر ، خیابان پاکندر.. ، طبقه همکف129
خواروبار فروشی مهربان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخیرمحمد مهربانپاکندر ، خیابان پاکندر.. ، طبقه همکف128
خواربار فروشی بانکو بشنین محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباربانکو بشنینشهرستان سرباز بخش پیشین خیابان مولوی ندارد ندارد136
خواربارفروشی عبدالله بلغار محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعبدالله بلغارپیشین خیابان مولوی روانبد آخر محله مند میتاپ ندارد ندارد134
خواربار فروشی میا دینارزئی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمیا دینارزئیجکیگور روبروی مسجد رحمانی ندارد ندارد125
خواربار فروشی محمد عارف بر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد عارف برپیشین خیابان موبوی محله بازار ندارد ندارد132
خواربار فروشی محمد رفیع تریان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد رفیع تریانراسک خیابان امام خمینی سوپر مارکت سرباز ندارد ندارد133
خرده فروشی انواع مرغ و ماهی نظرمحمد ایران دوست محصولات غذایی_مرغ و ماهینظرمحمد ایران دوستیرباز کلات خیابان ایران داخل کوچه آب فاشلاب قدیم ندارد ندارد133
خرده فروشی برنج باهوت درزاده محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیباهوت درزادهبخش مرکزی روستای جکیگور ندارد ندارد129
خواربار فروشی محمد اسلم کارگر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد اسلم کارگرسربازکلات خیابان ایران ندارد ندارد138
خواربار فروشی شوکت علی ایراندوست محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارشوکت علی ایران دوستشهرستان سرباز بخش کلات روستای بگان ندارد ندارد134
خواربار فروشی حبیب الرحمن ایراندوست محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحبیب الرحمن ایراندوستسرباز کلات خیابان مولوی روبروی مدرسه دخترانه ندارد ندارد129
خواربارفروشی نذیراحمد افضل زائی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارنذیراحمد افضل زائیراسک خیابان امام جنب مصالح فروشی صداقت ندارد ندارد130
خواربارفروشی عبدالرحمن میربلوچزهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعبدالرحمن میربلوچزهیدهستان جکیگور روبروی مسجد رحمانی ندارد ندارد129
-->