بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر مرزن آباد برای
تعداد کل: 111

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
كوشت و مرغ و بوقلمون غذا و رستوران_کبابی و جگرکیحسين و صادق ميردار چالوس مرزن اباد خ امام نبش خ طالقاني جنب بانك سپه 394
جناب آقاي حسين زاده خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای حسین زادهسادات شهر - پايين تر از دانشگاه پيام نور333
ليسانس مامايي دکتر مهسا نجارصادقي طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مهسا نجارصادقيشهر مرزن آباد757
ليسانس مامايي دکتر گلاره صيادي نژاد طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان گلاره صيادي نژادشهر مرزن آباد681
دکترا پزشکي عمومي دکتر علي اصغر شعباني راد طب و پزشکان_پزشكان عمومیعلي اصغر شعباني رادشهر مرزن آباد826
دکترا پزشکي عمومي دکتر رقيه ردائي طب و پزشکان_پزشكان عمومیرقيه ردائيشهر مرزن آباد694
دکترا پزشکي عمومي دکتر منصوره حيدري خليلي طب و پزشکان_پزشكان عمومیمنصوره حيدري خليلي شهر مرزن آباد679
ليسانس مامايي دکتر فاطمه برغمدي طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان فاطمه برغمديشهر مرزن آباد670
ليسانس مامايي دکتر افسانه الهيار طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان افسانه الهيارشهر مرزن آباد626
ليسانس مامايي دکتر افسانه الهيار طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان افسانه الهيارشهر مرزن آباد609
-->