بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر مرزن آباد برای
تعداد کل: 111

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
كوشت و مرغ و بوقلمون غذا و رستوران_کبابی و جگرکیحسين و صادق ميردار چالوس مرزن اباد خ امام نبش خ طالقاني جنب بانك سپه 496
جناب آقاي حسين زاده خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای حسین زادهسادات شهر - پايين تر از دانشگاه پيام نور396
ليسانس مامايي دکتر مهسا نجارصادقي طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مهسا نجارصادقيشهر مرزن آباد851
ليسانس مامايي دکتر گلاره صيادي نژاد طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان گلاره صيادي نژادشهر مرزن آباد748
دکترا پزشکي عمومي دکتر علي اصغر شعباني راد طب و پزشکان_پزشكان عمومیعلي اصغر شعباني رادشهر مرزن آباد919
دکترا پزشکي عمومي دکتر رقيه ردائي طب و پزشکان_پزشكان عمومیرقيه ردائيشهر مرزن آباد759
دکترا پزشکي عمومي دکتر منصوره حيدري خليلي طب و پزشکان_پزشكان عمومیمنصوره حيدري خليلي شهر مرزن آباد744
ليسانس مامايي دکتر فاطمه برغمدي طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان فاطمه برغمديشهر مرزن آباد740
ليسانس مامايي دکتر افسانه الهيار طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان افسانه الهيارشهر مرزن آباد695
ليسانس مامايي دکتر افسانه الهيار طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان افسانه الهيارشهر مرزن آباد669
-->